Domov | Kontakt | Natisni  | English   Trenutno niste prijavljeni | Nov uporabnik
Sorodni portali
Vabilo k pristopu v članstvo
SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

Pridružite se strateškemu razvojnemu partnerstvu
SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo s pristopom v članstvo.

TECES
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija

T: +386 2 333 13 50
E: info@teces.si
W: www.teces.si

Domov :: Predstavitev :: Reference :: Skupni projekti Natisni
RAZVOJ PO NAROČILU
SKUPNI PROJEKTI
INTERNI RAZVOJ
Projekti skupnega razvoja so namenjeni pridobivanju novih znanj, rešitev in izdelkov partnerjev posameznega projekta ter tudi prenosu obstoječih znanj in rešitev v lokalno okolje.

Skupni RR projekti

IQ DOM - Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu
Nosilec projekta: Gorenje gospodinjski aparati, d.d.
Partnerji: (26 partnerjev) ALPLES, d.d., CBD d.o.o. COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d., ELGOLINE d.o.o., INTECH-LES, razvojni center, d.o.o., KOLEKTOR GROUP d.o.o., Lumar INŽENIRING d.o.o., ROBOTINA d.o.o., Roto d.o.o., Seltron d.o.o., SI.MOBIL telekomunikacijske storitve d.o.o., Strip's d.o.o., ŠPICA international d.o.o., Institut "Jožef Stefan", TECES, TERMO-TEHNIKA d.o.o., UP Inštitut Andrej Marušič, UL Biotehniška fakulteta, UL FGG, UL FE, UL FS, UM FGPA, UM FERI, UM FE, UM FKKT, Zavod Lesarski grozd.
Trajanje: 2016-2019 (30 mesecev)
Vrednost projekta: 8.898.341 €
Opis: Program IQ DOM razvija tehnološke rešitve, katerih medsebojna povezljivost tvori »Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu«. Tak dom bo zgrajen iz človeku prijaznih naravnih materialih – zlasti iz lesa, ki hkrati predstavlja novo paradigmo na področju prilaganja človeku z neinvazivno umetno inteligenco. V okviru projekta so vsebovane nove rešitve na področju projektiranja celotnega doma.
Aktivnosti: Program sestavljajo trije glavni stebri; Napredne stavbe z lesno verigo, Inteligentne naprave ter Inteligentno upravljanje doma.
Krovna vodila celotnega programa so sonaravnost, obnovljivost, trajnost, zdravje, udobje, varčnost in varnost. Končni rezultat in učinek programa bo nova generacija stavb, ki bo temeljila na inteligentno izkoriščenem lesu, umetni inteligenci in naprednih napravah, kar pomeni bistven preskok iz avtomatiziranega doma v človeku prilagodljiv samoučeči se dom.
Rezultat programa bo tudi celovita rešitev sistemov za upravljanje z energijo EMS (Energy Management System), ki je osredotočen na upravljanje in optimizacijo obratovanja zgradbe ali doma v skladu z energetsko strategijo uporabnika, hkrati pa bodo dinamično vpeti v energetsko strategijo širšega okolja (zgradbe, omrežja, skupnosti, mesta, regije), s katerim so v stalni interakciji.
Preko rezultatov izkoriščanja naravnega potenciala lesa in integracije novih materialov na osnovi nano delcev in WPC v konstrukcijsko-povezljivostne sisteme bivalnega okolja, bo mogoče dosegati večjo mehanske odpornosti in energetske učinkovitosti stavb in domov.
TECES sodeluje v dveh razvojno raziskovalnih programih (RRP) »Napredni sistemi in izdelki za upravljanje z energijo v inteligentnih zgradbah in domovih (TRL 3-6)«, kjer se v okviru projekta razvija sisteme za upravljanje z energijo (EMS = BEMS, HEMS), osredotočene na upravljanje in optimizacijo obratovanja zgradbe ali doma v skladu z energetsko strategijo uporabnika, hkrati pa bodo dinamično vpeti tudi v energetsko strategijo širšega okolja (zgradbe, omrežja, skupnosti, mesta, regije) s katerimi so EMS v stalni interakciji. Prav tako sodeluje v projektu »Demonstrator za prediktivno vodeno ogrevalno toplotno črpalko naslednje generacije (TRL 3-6)«
KC-SURE Kompetenčni center Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije
Nosilec projekta: TECES
Partnerji: (16 partnerjev) Bartec Varnost d.o.o., BSH hišni aparati d.o.o. ELES, Elektro Slovenija d.o.o.., Gorenje d.d., INEA d.o.o., Petrol d.d., Metrel d.d., Sipronika d.o.o., Smart-COM d.o.o., Domel d.o.o., Kolektor Group d.o.o., Hidria Rotomatika d.o.o., UL FE, UL FS, UM FERI,
Trajanje: 2011-2013 (36 mesecev)
Vrednost projekta: 10,5 mio €
Opis: Osnovni namen programa kompetenčnega centra "KC-SURE Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije" je, da s celovitim obravnavanjem problematike aktivnih omrežij, od proizvodnje električne energije do njene distribucije in porabe, vzpostavi koncept aktivnega omrežja, ki bo omogočal verifikacijo rešitev na delih slovenskega elektroenergetskega omrežja in potrdil primernost novo razvitih izdelkov partnerjev za vključevanje v aktivna elektroenergetska omrežja prihodnosti.
Natančno vrednotenje novo razvitih konceptov v realnih razmerah bo omogočilo sodelujočim industrijskim partnerjem testiranje in dokončno specifikacijo razvitih rešitev.
Aktivnosti:
 • Projekt RR1: Rešitve aktivnega elektroenergetskega omrežja: projekt s poudarkom na rešitvah aktivnega elektroenergetskega omrežja, razvojem konceptov in algoritmov za učinkovito rabo energije, temelječe na ukrepih avtomatskega upravljanja v okviru povezave konceptov aktivnih omrežij in pametnega doma.
 • Projekt RR2: Komponente elektroenergetskega omrežja: projekt s poudarkom na razvoju komponent aktivnega elektroenergetskega omrežja,
 • Projekt RR3: Adaptivni, energetsko učinkoviti aparati in sistemi za dom: projekt s poudarkom na razvoju pametnih adaptivnih, energetsko učinkovitih aparatov in sistemov za dom ter
 • Projekt RR4: Energijsko učinkoviti pogonski pretvorniki: projekt s poudarkom na razvoju energijsko učinkovitih pogonskih pretvornikov, naprednih elektromotornih pogonov in elektronskih sistemov vodenja naprednih električnih strojev tako za domačo kot industrijsko rabo.
MESIA Mobilni vir električne energije z integracijo alternativnih virov energije
Program/ financiranje: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, program "Tehnologija za varnost in mir 2006 – 2012" (TPMIR-07).
Iskra avtoelektrika d.d.
Partnerji: TECES, Iskra avtoelektrika d.d., UM FERI,
Trajanje: 2007-2009 (26 mesecev)
Opis: MESIA omogoča hkratno uporabo različnih virov energije, od električnega generatorja, javnega električnega omrežja, baterij, do alternativnih virov, kot so veter in voda (turbine), sonce (sončne celice) in vodika (gorivne celice) za zagotavljanje avtonomije porabnikov.

Slike:    

Aplikativno raziskovalni projekti

MicroSOL-LIFT Mikro-razsmernik za sončne panele
Program/ financiranje: ARRS, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
LETRIKA d.d., Slovenija, Iskraemeco d.d., Slovenija
Partnerji: UM FERI, TECES, Letrika d.d., Iskraemeco.d.d.,
Trajanje: 2013-2016
Opis: Projekt MicroSol-LIFT združuje raziskovalne in razvojne aktivnosti ter kompetence podjetij LETRIKA d.d. in ISKRAEMECO d.d., UM-FERI in TECES, za razvoj nove, na trgu še ne obstoječe in s konceptom pametnih omrežij kompatibilne ter povsem funkcionalne celovite rešitve, ki obsega:
 • razvoj novega koncepta mikrorazsmernika za sončne panele z višjim izkoristkom, galvansko ločitvijo in majhnimi dimenzijami ter
 • razvoj in implementacijo sistema vodenja nizkonapetostnega omrežja, ki na osnovi meritev s pametnimi števci in upoštevajoč razpoložljive resurse mikrorazsmernikov, določi referenčne vrednosti za generiranje jalovih in delovnih moči.

Slike:  
ARRS-HESCON Energetsko visoko učinkovit sistem brezsenzorskega vodenja električnih strojev za zelo široko območje hitrosti
Program/ financiranje: ARRS, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
DOMEL d.o.o., Slovenija
Partnerji: TECES, Domel d.o.o., UM FERI,
Trajanje: 2009-2012
Opis: Cilj predlaganega projekta je razviti energetsko učinkovit napredni sistem brezsenzorskega vodenja stroja s trajnimi magneti, ki ga bo med drugim mogoče uporabiti v zelo zahtevnih pogonih za puhala. Slednja so sestavni del gorivnih celic in sistemov za centralno klimatizacijo. Specifičnost aplikacije zahteva zanesljivo in visoko učinkovito delovanje v izjemno širokem področju hitrosti. To se začne z negativnimi hitrostmi, gre preko hitrosti nič in se konča pri hitrostih nekaj deset tisoč vrtljajev v minuti.

ARRS-DC-DC Več-fazni dvosmerni DC-DC pretvorniški sistem za hibridna in električna vozila
Program/ financiranje: ARRS, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Iskra avtoelektrika d.d.
Partnerji: TECES, Iskra avtoelektrika d.d., UM FERI,
Trajanje: 2009-2012
Opis: Glavni cilj predlaganega raziskovalnega projekta je razvoj splošno uporabnega in energetsko visoko učinkovitega naprednega sistema dvosmernega več-faznega DC-DC pretvornika, za uporabo v hibridnih vozilih. V okviru predlaganega projekta bo razvit energetsko visoko učinkovit algoritem digitalnega vodenja dvosmernega večfaznega DC-DC pretvornika ter ustrezna strojna oprema, ki bo omogočala izvajanje teh algoritmov.

Teritorialno sodelovanje

MARATON Plemenitimo mlade kadre za razvojne oddelke v podjetjih
Naziv: Plemenitimo mlade kadre za razvojne oddelke v podjetjih – vzpostavitev podporne storitve za podjetja v obliki on-line borze raziskovalnih študentskih nalog v podjetjih
Partnerji:
 • ZRS Bistra Ptuj (vodilni partner)
 • Tehnološko Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o.,
 • TECES
 • Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA,
 • TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o.,
 • ZARA - Zagorska razvojna agencija d.o.o.,
 • RC - Razvojni center Murska Sobota,
 • Sveučilište u Zagrebu.
 • Trajanje: 18.12.2013 – 17.3.2015 (15 mesecev)
  Vrednost projekta: 370.219,36 €
  Opis: Cilj Projekta MARATON je spodbuditi povezovanje podjetij, predvsem MSP z RR institucijami, z namenom spodbuditi razvoj novih izdelkov, storitev in tehnologij z večjo dodano vrednostjo, ter tako doseči večjo konkurenčnost MSP. V projektu bo razvit izdelek – on line borza, ki jo bomo čezmejno promovirali pri ciljnih skupinah in v javnosti. V on-line borzo bodo podjetja vpisovala raziskovalne naloge, na katere se bodo prijavili študenti za opravljanje praks, diplomskih ali magistrskih nalog v navezavi z raziskovalci-mentorji iz RR institucij.

  Borza bo brezplačna in odprta vsem. Razpoložljivost informacij o konkretnih razvojnih izzivih v določenem podjetju, ki bo objavilo raziskovalno nalogo na borzi, bo spodbudilo sodelovanje tudi preko meje.

  Poleg ciljanih povezav podjetje-študent-raziskovalec bo možno sklepati tudi povezave podjetje-podjetje, kar lahko dodatno prispeva k bilateralnemu povezovanju podjetij zaradi enakih ali podobnih razvojnih izzivov. Podobno velja za povezave med raziskovalci. Vzpostavljene povezave lahko sprožijo domino učinek nadaljnjega povezovanja projektnega območja.

  Dodatna vrednost projekta je prispevek k uspešnejšemu iskanju in zaposlovanju razvojnih kadrov in čezmejna izmenjava poslovnih idej in kadrov.

  CESLA Čezmejna implementacija okolju prijaznih ultra-lahkih vozil v Sloveniji in Avstriji
  Naziv: Čezmejna implementacija okolju prijaznih ultra-lahkih vozil v Sloveniji in Avstriji
  Partnerji:
 • TECES (vodilni partner),
 • CUAS - Fachhochschule Kärnten,
 • FGM-AMOR,
 • MRA, Mariborska razvojna agencija p.o.,
 • UM FS,
 • UM FERI
 • Trajanje: 2009-2012 (36 mesecev)
  Vrednost projekta: 871.587,92 €
  Opis: Namen projekta je s partnerskim povezovanjem, izmenjavo znanja in prikazom demonstracijskih modelov v tržnem okolju na obeh straneh meje, čim bolj vzpodbuditi in izkoristiti sinergije obstoječih virov, možnosti in potreb okolja in s tehnološkim znanjem in izkušnjami vključiti okolju prijazne proizvode visoke dodane vrednosti, kot so ultra-lahka vozila, ob sočasnem razvoju trga in dostopa podjetjem ter trajnostnega razvoja obmejnih atraktivnih turističnih regij.
  Regije v Sloveniji in Avstriji že imajo obstoječe industrijske, izobraževalne in raziskovalne strukture za električna vozila, ki jih projektni partnerji želijo razviti vse do stopnje kompetenčne čezmejne regije za ultra-lahka vozila.

  Slike:      
  SPRINT Ustvarjanje podpornega okolja za okrepitev inovativnega in tehnološkega potenciala na čezmejnem področju
  Naziv: Ustvarjanje podpornega okolja za okrepitev inovativnega in tehnološkega potenciala na čezmejnem področju
  Partnerji:
 • Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. (vodilni partner),
 • ZRS Bistra Ptuj,
 • TECES
 • Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA,
 • TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o.,
 • ZARA - Zagorska razvojna agencija d.o.o.,
 • RC - Razvojni center Murska Sobota,
 • Sveučilište u Zagrebu.
 • Trajanje: 2011-2013 (24 mesecev)
  Vrednost projekta: 641.109,31 €
  Opis: Namen projekta je spodbuditi inovativno aktivnost podjetij na manj razvitem obmejnem področju Slovenije in Hrvaške. Če upoštevamo globalne trende in vsesplošno prisotnost krize , postane jasno, da je dolgoročni in trajnostni razvoj tudi podravsko - pomurske regije mogoč edino s povečanjem inovativnosti – to pomeni z vpeljevanjem novih idej in tehnologij v poslovne in proizvodne procese podjetij. Za izboljšanje gospodarskega in socialnega položaja se mora občutno povečati dodana vrednost, ki jo ustvarja regionalno gospodarstvo. Projektni partnerji bomo združili moči pri zbiranju, organiziranju in sistematizaciji podatkov o inovativnih in razvojno naravnanih podjetjih, kompetencah raziskovalnih ustanov, obstoječih spodbudah za inovativnost in razvoj na obeh straneh meje, ter pripravili predloge za izboljšanje sistema podpornih dejavnosti, ki bodo služila inovativnim podjetjem na poti od razvoja izdelka do večje konkurenčne prednosti.

  Prednost programskega področja je dolgotrajno gospodarsko sodelovanje obeh držav.

  Slike:  
  Prijava uporabnika
  Uporabnik
  Geslo
   
  Pozabljeno uporabniško ime in/ali geslo - pozabljeno
  Nov uporabnik - registracija 
  »Stremimo k odličnosti«

  TECES nagrajen z »Cluster Management Excellence Label SILVER – Dedicated to Cluster Excellence«
  Sledite nam

  Domov | Kontakt | Natisni  | English © 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa