Monday, 17 June 2019 08:47

Dogodki na temo vloge TECES v podporo interesom ustanoviteljev / članov

V juniju 2019 je potekalo pod okriljem TECES kar nekaj ključnih dogodkov ustanoviteljev / članov, katerih namen je bil pregled dosedanje vloge TECES in predvsem želene ter pričakovane vloge v prihodnosti. Glede na mnoge oblike delovanja TECES in različnih deležnikov, so bili tudi ti dogodki namenjeni pregledu potreb in interesov glede na posamezne ciljne skupine članov / ustanoviteljev TECES.

Dogodki namenjeni mikro, malim in srednjim podjetjem

S ciljem pregleda potreb in interesov članov, ki predstavljajo mikro, mala in srednja podjetja članov TECES / SRIP PSiDL sta bila organizirana dva dogodka, tako v 29.5.2019 v Mariboru kot 11.06.2019 v Ljubljani. Največ zaznanega interesa je bilo usmerjeno v iskanje možnosti podpore partnerstva na področjih skupnega razvoja in verig vrednosti. Največji izziv podjetjem predstavlja zahteva po vedno večji povezljivosti in integraciji rešitev v vertikalnih verigah vrednosti v navezavi na IoT in z njim povezano digitalizacijo. Izpostavljena je bila tudi potreba povečanja promocije medsebojno uspešnih zgodb članov in rezultatov sodelovanja.

Dogodki namenjeni ustanoviteljem in deležnikom elektro industrije

V četrtek, 13. junija 2019, sta bila v Škofji Loki v prostorih DOMEL-a, ustanovitelja TECES in člana SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, organizirana dva dogodka ustanoviteljev / članov, usmerjena pregledu današnje in želene vloge TECES v prihodnosti.

Na 30. seji Sveta zavoda TECES so ustanovitelji potrdili uspešno poslovanje TECES v letu 2018 in pregledali program aktivnosti ter enako pozitivne napovedi v letu 2019. Po zaključeni seji ustanoviteljev TECES se je razprava, kateri so se pridružili še drugi predstavniki podjetij, nadaljevala v okviru strateškega posveta članov "Podporna vloga TECES elektroindustriji". Posvet je bil namenjen pregledu potreb in interesov deležnikov elektroindustrije, pogovoru o strateških usmeritvah, ciljih ter izzivih elektro in elektronske industrije in na nanjo navezujoče panoge ter opredelitvi podporne vloge TECES pri njihovemu doseganju. Na koncu so si udeleženci tudi ogledali proizvodnjo komponent za elektromotorje. Podrobnosti tukaj

Dogodki namenjeni krepitvi podpore razvoju kadrov

Vedno večje potrebe po ustrezno usposobljenih kadrih izkazujejo tudi potrebo po podpori razvoju kadrov. Na podlagi zaznanih potreb ustanoviteljev in članov smo v TECES že pred tremi leti pričeli krepiti aktivnosti za trajno podporo razvoju kadrov.

Promocija tehničnih in panožnih poklicev, krepitev njihovega ugleda, podpora kontinuiranemu izvajanju izobraževanj s poudarkom na strokovno tehničnih vsebinah, napovedovanje potreb po kadrih, podpora izobraževalnim programom univerz in ustvarjanje sinergije med raznovrstnimi podpornimi ukrepi države predstavljajo ključne cilje partnerstva TECES na področju trajne podpore razvoja kadrov svojim članom.

Eden izmed ukrepov države v podporo razvoju kadrov so tudi kompetenčni centri za razvoj kadrov. TECES je bil v letih 2017 do 2018 nosilec in koordinator kompetenčnega centra za razvoj kadrov elektroindustrije KOC EEI 4.0. Tako ob objavi javnega razpisa za razvoj kadrov KOC 3.0 v začetku junija 2019 TECES načrtuje prijavo projekta novega kompetenčnega centra, ki bo nadaljevanje do sedaj zastavljenih smernic na področju podpore razvoju kadrov. S tem namenom je bil izveden sestanek za uskladitev strategije in oblikovanje partnerstva novega kompetenčnega centra za razvoj kadrov pod okriljem TECES. Podrobnosti tukaj.


Kakšna je povezava TECES / SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo ter S4?

SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je od 2017 eden izmed 9 ključnih dolgoročnih partnerstev v podporo izvajanju Strategije pametne specializacije Slovenije (S4), ki združuje več kot 73 članov iz področij lesa in lesne verige, naprednih gradbenih proizvodov, pametnih naprav in sistemov ter naprednega upravljanja stavb. Koordinirajo ga tri združenja; Združenje lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS ZLPI), Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo (Z TIGR) in inovacijski grozd TECES.

TECES je že od 2001 nosilec raznovrstnih razvojnih partnerstev ter povezuje deležnike elektronske in elektroindustrije, energetike, ponudnike in uporabnike energetsko učinkovitih rešitev, vrhunske raziskovalne in izobraževalne ustanove. Hkrati je skladno S4 nosilec SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) in koordinator fokusnih področij pametnih naprav in sistemov ter aktivnega upravljanja stavb. Produkte članov predstavljajo raznovrstne energetsko učinkovite rešitve s področja celostnega upravljanja z energijo od njene proizvodnje, prenosa, distribucije, upravljanja in porabe, (električne) komponente, naprave in sistemi, rešitve za pametni dom in stavbe ter energetsko oskrbo pametnih mest in skupnosti.


Poenostavite sodelovanje z želenimi partnerji za doseganje vaših poslovnih ciljev!


PRIDRUŽITE SE NAM.

V primeru, da boste pristopili v SRIP PSiDL ter izbrali primarno področje delovanja področje pametne naprave in sistemi ali aktivno upravljanje stavb boste HKRATI s članstvom v SRIP PSiDL avtomatsko postali tudi član TECES ter s tem deležni obeh ugodnosti.


postanite clan t s

Objave

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Read More
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline