Friday, 10 May 2019 09:58

POZIV za identifikacijo nosilcev / partnerjev poslovnih fokusov

Ključna za uspešno izvajanje in krepitev sodelovanja med partnerji so manjša in poslovno fokusirana partnerstva z identificiranimi nosilci in partnerji / deležniki verig vrednosti, jasno opredeljenimi poslovnimi cilji ter aktivnostmi za njihovo doseganje.  Te predstavljajo tudi osnovo prenove vsebin akcijskih načrtov TECES / SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo za naslednje obdobje skladno Strategijo pametne specializacije Slovenije (S4). V TECES s ciljem okrepitve aktivnosti v podporo že obstoječim in/ali novo vzpostavljenim poslovno orientiranim partnerstvom,  objavljamo javni POZIV za identifikacijo nosilcev/ partnerjev poslovnih fokusov, s katerim pozivamo deležnike s področij delovanja članov k sodelovanju.

V letu 2019 pričenjamo s prenovo vsebin akcijskih načrtov SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo in hkrati v TECES, ki bodo usmerjena v pozicioniranje strateškega partnerstva in okrepitev aktivnosti na izbranih področjih strategije pametne specializacije Slovenije (S4).

Člane TECES v glavnini predstavljajo deležniki elektronske in elektroindustrije, energetike, ponudniki in uporabniki energetsko učinkovitih rešitev. Produkte predstavljajo raznovrstne energetsko učinkovite rešitve s področja celostnega upravljanja z energijo od njene proizvodnje, prenosa, distribucije, upravljanja in porabe, (električne) komponente, naprave in sistemi, rešitve za pametni dom in stavbe ter energetsko oskrbo pametnih mest in skupnosti…

Glede na široko področje delovanja članov želimo v TECES bomo načrtovano prenovo vsebin akcijskih načrtov in načrtovanih aktivnosti fokusirali in temeljili na potrebah članov. Cilj so vzpostavljena razvojno in poslovno orientirana partnerstva z identificiranimi nosilci in partnerji/deležniki verig vrednosti, jasno opredeljenimi poslovnimi cilji ter aktivnostmi za doseganje teh ciljev.

V TECES bomo ta partnerstva podprli z usmerjenimi raznovrstnimi aktivnostmi skupaj s partnerji in kupci, iskali možnosti za doseganje ciljev skupaj z državo tudi z vključevanjem vsebin v prenovo akcijskih načrtov SRIP PSiDL, izvedbo demonstracijskih projektov tako v domačem kot mednarodnem okolju kot iskanju enostavnejšega financiranja teh aktivnosti.

STALNO ODPRT POZIV za identificiranje nosilcev in partnerjev poslovnih fokusov

V primeru, da prepoznate v navedenih aktivnostih interes, imate predloge sodelovanja, predvsem pa v primeru interesa prevzema aktivne vloge pri pripravi poslovno orientiranih partnerstev skladno vašim poslovnih interesom, posredujte na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vaš predlog poslovnega fokusa.

Rok za oddajo predlogov

 • STALNO ODPRT, vendar je kljub vsemu prvi rok za prejem predlogov ponedeljek, 20. maj 2019

Po prejemu prejetih predlogov ter potrditvi skladnosti predloga zastavljenim smernicam TECES bomo TAKOJ pričeli z aktivnostmi za njihovo vzpostavitev.

Kdo lahko podaja predlog ?

 • člani TECES in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo
 • nečlani, v primerih
  • želenega aktivnejšega vključevanja v verige vrednosti (dobaviteljske verige),
  • da ste potencialni kupec / dobavitelj / uporabnik rešitev,
  • če vas zanima konkretnejše sodelovanje ali
  • bi želeli priti v stik s člani TECES ali SRIP PSiDL.

Dodatne informacije

Za dodatne obrazložitve nas kontaktirajte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali na +386 2 333 13 50.

Priloge

Vse priloge so na dnu članka.


Povezava TECES  in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je od 2017 eden izmed 9 ključnih dolgoročnih partnerstev v podporo izvajanju Strategije pametne specializacije Slovenije (S4), ki združuje deležnike s področij lesa in lesne verige, naprednih gradbenih proizvodov, pametnih naprav in sistemov ter naprednega upravljanja stavb. Koordinirajo ga tri združenja; Združenje lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS ZLPI), Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo (Z TIGR) in inovacijski grozd TECES.

TECES je že od 2001 nosilec raznovrstnih razvojnih partnerstev ter povezuje deležnike elektronske in elektroindustrije, energetike, ponudnike in uporabnike energetsko učinkovitih rešitev, vrhunske raziskovalne in izobraževalne ustanove. Hkrati je skladno S4 nosilec SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) in koordinator fokusnih področij pametnih naprav in sistemov ter aktivnega upravljanja stavb. Produkte članov predstavljajo raznovrstne energetsko učinkovite rešitve s področja celostnega upravljanja z energijo od njene proizvodnje, prenosa, distribucije, upravljanja in porabe, (električne) komponente, naprave in sistemi, rešitve za pametni dom in stavbe ter oskrbo z energijo pametnih mest in skupnosti.

postanite clan t s


Aktivnosti potekajo skladno strateškim usmeritvam partnerstva TECES / SRIP PSiDL na področjih krepitve skupnega razvoja in raziskav, razvojno strateških in dobavnih verig vrednosti med nosilci verig, dobavitelji in uporabniki rešitev, mednarodnega sodelovanja in internacionalizacije ter podpore razvoju kadrov.

logo MGRT glava deljena slo

Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Objave

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Read More
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline