BECOME A MEMBER of the newly launched Slovenian Energy and Environment Partnership in Defence (SiEnE), established under the auspices of the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (MoD) and TECES.

You are kindly invited to join the partnership, especially if you are a business with research & development, technological or production competencies and facilities, and have existing or planned solutions in the civil and defence spheres.

The main objective of the SiEnE partnership is to strengthen Slovenian partners’ involvement in the defence programmes of the MoD, European Defence Agency (EDA) and NATO, as well as the global defence value chain.

V četrtek 17. januarja 2019, smo izpeljali še zadnje dejanje v izredno uspešnem demonstracijskem projektu NEDO – PREMAKNI PORABO, ki je potekal v slovensko – japonskem partnerstvu. Projekt smo zaključili z dogodkom, na katerega so bili povabljeni vsi uporabniki, ki so sodelovali v projektu in predstavniki lokalnih skupnosti. 

Projekt PREMAKNI PORABO se je izvajal od 1.decembra 2017 do 31. novembra 2018 na območju RTP Breg in je potekal v sodelovanju ELES-a, kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja, in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. 

Minister of Defence, Mr. Marjan Šarec and managing director of TECES, Mr. Matej Gajzer, signed the letter of support for the implementation of the European project "INDY, energy-efficient and independent deployable military camps" on 7 June 2023.

By supporting the EDF-2021-INDY project, the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (SiMoD) also supports the activities of the Slovenian Energy and Environment Partnership in Defence (SiEnE), established by both partners in 2020. The goal of the SiEnE partnership is to strengthen the cooperation of civil and defence stakeholders in the development of energy-efficient solutions for both defence and civilian use (dual use).

The national strategic programme Smart energy efficient deployable dual-use camps, under the auspices of the SiEnE partnership, also began with its implementation. Several new nationally funded projects supporting greening defence are under development (HibroM, PamPIK2, H2EFC, E+ZERO projects).

We are excited to announce the launch of Slovenian Energy and Environment Partnership in Defence (SiEnE) new website at SiEnE.teces.si.

The website is intended to present the activities, events, and projects of the SiEnE partnership and its members. The main goal is also to present the activities and opportunities of international cooperation of Slovenian stakeholders. 

The SiEnE was established under the auspices of the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (Si MoD) and TECES. The main goal is to strengthen the involvement of Slovenian partners in the defence programs of the Ministry of Defense, the European Defense Agency (EDA), NATO and the global defence value chain.

V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije je v torek,3. julija 2018, potekala strateška delavnica članov TECES z naslovom »Poslovni fokusi in aktivnosti«, ki so se ga udeležili predstavniki najvidnejših podjetij v Sloveniji.

"Glavni namen dogodka je bila predstavitev ključnih razvojnih izzivov in poslovnih priložnosti na področju celostnega upravljanja z energijo in energetsko učinkovitostjo", je poudaril direktor TECES in direktor Strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo, mag. Matej Gajzer. »Eden izmed pomembnejših ciljev aktivnosti TECES je okrepitev vloge članov pri vzpostavljanju novih ali krepitvi že obstoječih verig vrednosti na področju pametnih naprav in sistemov, aktivnega upravljanja stavb in doma, celovite oskrbe in upravljanja z energijo.« 

Evropska komisija je objavila prvi razpis Sklada za inovacije (Innovation Fund) za velike inovacijske nizkoogljične projekte.

Sklad za inovacije je ključni ukrep Evropske unije za podporo inovacijam na področju nizkoogljičnih tehnologij in se financira iz t.i. prodaje emisijskih kuponov. Iz sklada za inovacije bodo v obdobju 2020–2030 tako razdelili približno deset milijard evrov.

V prvem razpisu je 1 milijarda EUR namenjena za demonstracijo inovativnih nizkoogljičnih tehnologij na področjih energije iz obnovljivih virov, energetsko intenzivnih panog, shranjevanja energije ter zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika. Dodatnih 8 milijonov EUR je namenjenih za pomoč pri razvoju projektov.

Prvi razpis je namenjen samo velikim projektom s stroški  nad 7.500.000 EUR.

Wednesday, 18 October 2023 00:21

Predstavitev projekta HibroM

HibroM

TECES je skladno svojemu poslanstvu prepoznal inovativni moment delovnega programa in v marcu 2017  podprl izvedbo prijavne vloge devetih partnerjev. Prijava pilotno demonstracijskega projekta Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP), zajema vsa področja v podsklopu ciljev S4 in sicer pretvorbo, distribucijo in upravljanje energije.

We have just launched the website for the strategic development & demonstration project “Home24h – The smart home of tomorrow, for a comfortable and healthy living and working environment”.

Home24h is an integrative project for developing & demonstrating products (of renowned Slovene companies) used in the smart buildings of tomorrow, developing appropriate business models for marketing, and developing & demonstrating a new concept of living and working in a home in use 24 hours a day.

Considering the recent growing need for teleworking, the multimodal living concept – that allows users to use the building as both a home and a workplace at the same time – is particularly interesting.

At TECES we are very proud of our role in the Home24h project. We have been actively participating in the project since the initial outline and design of the partnership. We coordinated all activities to prepare the project proposal for the public call, and are now responsible for coordinating the project’s implementation, as well as monitoring its progress and meeting of targets.

We have successfully concluded the development & demonstration project “Demonstration of Integrated Energy Management (DEUP)”, demonstrating that introducing management systems is not only technologically significant but also economically viable.

The project also showed how a consortium of leading public and private companies in Slovenia – all with complementary skills – is able to develop joint solutions, which are capable of running alongside the most advanced services in the world market.

In TECES, we are proud of our role in the DEUP project, as we have been part of this project for its duration – from the development of the initial outline of the project and partnership to the preparation of the project proposal for the public call, the approval of the funding, implementation of the project and its successful completion. Rather than being partners in the consortium, we are the force which has successfully provided coordination support to all project partners in the implementation of development activities and the monitoring of the project’s progress towards the objectives set.

TECES s ciljem krepitve sinergije med člani in podpore aktivnostim na področjih delovanja partnerstva TECES / SRIP PSiDL usmerja 125.000 € v podporo teh aktivnosti. Podprte aktivnosti morajo biti skladne usmeritvam partnerstva na področjih krepitve skupnega razvoja in raziskav, razvojno strateških (dobavnih) verig vrednosti med nosilci verig, dobavitelji in uporabniki rešitev, internacionalizacije, mednarodnega sodelovanja in prepoznavnosti ter usposabljanja in izobraževanja zaposlenih.

The Home24h project is a perfect example of TECES' good practice in managing the successful cooperation of 12 Slovenian companies. Partners have used their complementary knowledge and experiences to implement newly developed, technologically advanced, but complementary solutions into a new concept of smart and sustainable construction. The green smart and connectable house will open its doors to the public in two months.

TECES has been proactively involved in the Dom24h project since the preparation of the project conceptual design, assembling the project partnership, and managing the preparation of the project proposal for the public call. Following the approved funding, TECES has taken on the role of project coordinator providing professional support to project partners for carrying out development activities, monitoring the progress, and achieving the project set goals.

The successfully completed pilot demonstration project "Integrated Energy Management Demonstration (DEUP)" is an example of the good practice of successful cooperation of 9 Slovenian public and private companies.

The complementary partners' knowledge has enabled the development of competitive and advanced integrated energy management services. The project aim was to develop solutions for the electricity flexibility market, the efficient monitoring and management of energy consumption in both industry and the water management infrastructure (utilities). Demonstration and testing of solutions confirmed that the introduction of energy management systems is not only technologically interesting but also economically justified.

TECES is proud of its role in the PD-DEUP project, as we have been proactively cooperating since the preparation of the conceptual design of the project and the partnership, as well as the preparation of the project proposal for the public tender. After the approved financing of the project, we took over the coordination and offered support to the project partners in the implementation of development activities, monitoring the progress of the project and achieving the set goals.

The "MODEL+, Demonstration of Smart Modular Construction, Connectivity, and Control for Next Generation Electric and Thermal Sources" project, is one of the SiEnE partnership's core pilot demonstration projects. It is part of the international strategic programme, Smart Energy Efficient and Energy Independent Dual-Use Camps.

The MODEL+ PD partnership is composed of leading Slovenian enterprises that are also members of the SiEnE partnership, where is REM d.o.o. (leading partner), DANFOSS Trata d.o.o., KRONOTERM d.o.o., PIKTRONIK d.o.o. and ROBOTINA d.o.o. represent project partners.

The project is coordinated by the TECES, Green Tech Cluster. The Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (Si MoD) is participating as the infrastructure provider, responsible for testing and final demonstrations, as well as representing one of the end users of the project's final integrated solution.

The Ministry of Defence of RS (MoD) and TECES signed an agreement in late July 2020, establishing a Slovenian Energy and Environment Partnership in Defence (SiEnE).

The agreement is the result of months of MoD and TECES joint activity in looking for opportunities for civilian stakeholders to provide more comprehensive support to the MoD in addressing energy and environmental challenges in defence, and for ways to strengthen Slovenian partners’ involvement in the defence programs of the MoD, European Defence Agency (EDA) and NATO, as well as the global defence value chain.

On the 30th anniversary of independent Slovenia, the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCI) has prepared a selection of the most ground-breaking economic achievements. The project Home24h - Smart Home of the Future for a comfortable and healthy living environment, whose partnership is coordinated by TECES was also included.

TECES participated during the ideation of the ground-breaking project idea, establishment of consortium and coordination of the project application submission. The Slovenian CCI selection confirmed the importance of the project, which combines technological solutions of 12 Slovenian companies into a conceptual uniform building.

The project pursues the goals of sustainable construction and at the same time provides a smart, connectable, and user-friendly advanced living and working environment. The selection also confirms the 20 years long synergistic role of TECES as a link between companies and research organizations in creation of breakthrough projects.

Project Home24h in the Company of the Best Economic Achievements

On the occasion of the 30th anniversary of independent Slovenia, the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia set up an outdoor photographic exhibition, at which the Slovenia's economic progress during its independence is presented. TECES is proud that the project Home24h - Smart Home of the Future for a comfortable and healthy living environment is also included. The Home 24h is displayed on a large billboard on the platform in front of the CCI building entrance in Ljubljana.

We are extremely pleased that the importance of the Home24h project, which combines the technological solutions of 12 Slovenian companies into a conceptual and uniform building, has been recognized and confirmed in this way. On the one hand, project ensures sustainable construction, and on the other hand, a smart, connectable, and user-friendly advanced living and working environment is provided.

Home24h is a Modern Residential and Business Building for The Future

Home24h combines several modes under one roof: living in a single-family house, doing work from home, and active spending of free time. The residential building is fully energy and information managed and supplied, connected to the environment on several levels, represents the basic cell of electro-mobility, follows the goals of a net zero-energy building, built-in devices and appliances are connected to the cloud (Internet of Things) and digital twin. With these characteristics, the residential building can be integrated into smart energy contracting as part of the wider local environment.

Home24h represents a visionary solution for future living, especially in the light of climate changes, digitalization trends in the business world and private life, and last but not least in the light of epidemiological experiences.

Partnership on a Tour to the Construction Site

The easing of the epidemiological situation enabled the Home24h consortium to hold the regular, now 21st meeting of the Project Council in the old manner, ie live. The Project Council is an important consultative body and includes representatives of all 12 partners. The TECES as project coordinator on a monthly basis provides the guidance and monitoring of the implementation of planned activities, follows the project objectives to achieve the set results.

As the coordinator we are proud that after 28 months of project implementation, the planned steps and the set plan is fully meet. Project management, of course, requires minor corrections as well as the management of any major tectonic shifts. However, the coordinator envisages all this in the risk management activities incorporated in the very logic of implementation of such a large and complex project.

TECES Home24h Collage 2021

Photo: Partnership on location of Home24h, Limbuš, Maribor, Slovenia

Most of the construction, assembly and integrative works will be completed this year. Next year the activities that will ensure that Dom24h will truly be a smart home are to be completed. If we draw the line under the current project management, we can say that the Home24h project is successful and exemplary managed and coordinated by the TECES as coordinator in cooperation with the leading partner of Marles House Maribor, d.o.o.

The confirmation of stated was received at the Home24h building construction location. After a successful Project Council meeting the Home24h construction site was visited by the consortium for the first time. Under the expert guidance of Marles hiše Maribor, the partner representatives got acquainted with the current state of construction.


The building itself and its furnishings are very impressive and only on site they come to life. The object presented in the project documentation is something completely different than on site visit, where seeing and feeling already integrated solutions is possible.

Coffee Invitation

We are already looking forward to witnessing the next phase and furnishing, when after a meeting in the business part of the building, in the residential part on the stove with built-in hood, we will make a coffee and drink it with our partners on the landscaped outdoor terrace.

 

 

V juniju 2019 je potekalo pod okriljem TECES nekaj ključnih dogodkov za ustanovitelje in člane. Namen je bil pregled dosedanje vloge TECES, predvsem pa želene ter pričakovane vloge v prihodnosti glede na interese in potrebe članov in ustanoviteljev. Te predstavljajo raznovrstni deležniki iz elektro in elektronske industrije, energetike in drugi ponudniki ter uporabniki energetsko učinkovitih rešitev. Ugotovljeno je, da se TECES uspešno prilagaja novo nastalim razmeram, vendar bo zaradi širine delovanja in vseobsegajočega prepletanja do sedaj relativno ločenih panog, nujna krepitev aktivnosti na ožje fokusiranih področij, kjer lahko dosežemo največji učinek povezovanja deležnikov. Posebno pozornost bo potrebno nameniti vseobsegajoči digitalizaciji produktov in povezovanju z raznimi panožnimi in drugimi združenji.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo, dne 12.02.2020, objavilo Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« z rokom 23.04.2021. Razpis PMIS nudi možnost sofinanciranja priprave, organizacije ter izvedbe demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane inovativne, digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin, kjer so ponudniki tehnoloških rešitev vključeni kot podizvajalci. Skupna višina sredstev 8.000.000 €, posamezen projekt med 300.000 - 1.000.000 € v obdobju 24 mesecev.

JR pri usmerjanju predlogov rešitev demo projektov upošteva smernice Slovenske strategije pametne specializacije (S4). V primeru želje priprave predlogov projektov delovanja na področjih, ki so bližje delovanju SRIP Pametne stavbe in delovanju TECES, vam je lahko v pomoč tudi pred kratkim potrjen Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe 2020 – 2023.

V primeru zaznanega interesa s strani občin ali podjetij in v primeru želje priprave predlogov projektov na področjih, ki so bližje področjem SRIP Pametne stavbe in TECES ter vključevanju teh rešitev v pametna mesta in skupnosti, se lahko za pomoč s svojimi predlogi obrnete na TECES.

New events

There are no up-coming events
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Read More
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.