In 2021, we successfully completed an R&D study for the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (Si MoD) on ways of developing smart and energy-efficient deployable camps for both defence and civilian purposes (so-called dual use).

The study sought to find solutions for the specific needs of the Si MoD, Slovenian Armed Forces (SAF) and the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (ACPDR). The study presented proposals for development measures and a plan for a 10-year development strategy, to take into account the development capacities and capabilities of Slovenian stakeholders. Furthermore, the study highlighted international cooperation opportunities in defence programmes.

The study is designed as a strategic document that enables the client to understand the technologies, trends and development capabilities of Slovenian partners, facilitating decision-making and providing guidance in domestic and international activities.

The conducted study, backed up by the outstanding results of TECES’ international activities and the Slovenian Energy and Environment Partnership in Defence (SI-EnE), is making possible smart energy-efficient and energy-independent deployable camps – one of the strategic areas of international cooperation between the Si MoD, SI-EnE and Slovenian partners, under the auspices of TECES.

BECOME A MEMBER of the newly launched Slovenian Energy and Environment Partnership in Defence (SiEnE), established under the auspices of the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (MoD) and TECES.

You are kindly invited to join the partnership, especially if you are a business with research & development, technological or production competencies and facilities, and have existing or planned solutions in the civil and defence spheres.

The main objective of the SiEnE partnership is to strengthen Slovenian partners’ involvement in the defence programmes of the MoD, European Defence Agency (EDA) and NATO, as well as the global defence value chain.

V četrtek 17. januarja 2019, smo izpeljali še zadnje dejanje v izredno uspešnem demonstracijskem projektu NEDO – PREMAKNI PORABO, ki je potekal v slovensko – japonskem partnerstvu. Projekt smo zaključili z dogodkom, na katerega so bili povabljeni vsi uporabniki, ki so sodelovali v projektu in predstavniki lokalnih skupnosti. 

Projekt PREMAKNI PORABO se je izvajal od 1.decembra 2017 do 31. novembra 2018 na območju RTP Breg in je potekal v sodelovanju ELES-a, kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja, in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. 

V ponedeljek, 11. februarja 2019, je na GZS potekala strokovna konferenca o prihodnosti bivanja in gradenj, integraciji pametnih domov v pametna mesta in skupnosti z naslovom "Prihodnost bivanja". Konferenca je spadala tudi pod aktivnosti EU Cluster Weeks 2018-2019. Ob tem dogodku je bila tudi otvoritev razstave "Prihodnost bivanja". Razstava predstavlja dosežke slovenskih podjetij na področju prihodnosti bivanja in bo na ogled do 11. aprila 2019. Razstavo organizira GZS ob sodelovanju s SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za zunanje zadeve in javno agencijo Spirit. 

Dogodek in razstavo smo v TECES / SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo zaznali kot odlično priložnost za povezovanje in predstavitev najpomembnejših razvojnih rešitev naših članov, zato se tudi v okviru posebne ponudbe za člane predstavlja na razstavi kar 6 naših članov.

21. in 22. januarja 2020 je v Bruslju na sedežu Evropske obrambne agencije (EDA) potekal sestanek delovne skupine za energijo in okolje (Energy and Environment Working Group – EnE WG). Sestanek je bil primarno namenjen pregledu stanja priprave skupnih dokumentov razvojno tehnološkega sodelovanja v okviru programov EDA.

Na sestanku sta kot predstavnika Slovenije in člana delovne skupine EnE WG aktivno sodelovala pk. Robert Šipec iz MORS kot uradni predstavnik Ministrstva za obrambo RS in Matej Gajzer iz TECES kot civilni ekspert v delovni skupini.

We are excited to announce the launch of Slovenian Energy and Environment Partnership in Defence (SiEnE) new website at SiEnE.teces.si.

The website is intended to present the activities, events, and projects of the SiEnE partnership and its members. The main goal is also to present the activities and opportunities of international cooperation of Slovenian stakeholders. 

The SiEnE was established under the auspices of the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (Si MoD) and TECES. The main goal is to strengthen the involvement of Slovenian partners in the defence programs of the Ministry of Defense, the European Defense Agency (EDA), NATO and the global defence value chain.

V partnerstvo SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je pristopilo pet novih članov; ADRIA DOM d.o.o., ELVEZ d.o.o., Slovensko združenje za energetiko, LEA Sp. Podravje  in SAŠA inkubator d.o.o.. Vsi novi člani so hkrati postali tudi člani TECES. Sinergije povezovanja so dale že prve uspešne rezultate.

Z izzivi združevanja različnih subjektov in njihovih rešitev za zagotovitev optimalne energetske oskrbe stavbe/doma za izboljšanje ponudbe objektov z višjo stopnjo dovršenosti za skupen nastop na globalnem trgu, se ukvarjajo v podjetju MARLES HIŠE d.o.o, tudi članom SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo.

Pred desetletjem, ko se je začela kriza gradbeništva in lesne industrije, so se v MARLES znašli v situaciji, ko so morali vsem, ki so v kriznem obdobju še bili pripravljeni investirati, ponuditi celostne rešitve. Trenutno se ukvarjajo tudi z integracijo produktov za ogrevanje in hlajenje stavbe, pripravo (tople) sanitarne vode, proizvodnjo električne energije (iz alternativnih virov energije), sistemov upravljanja z energijo (HEMS, BEMS) idr.

Ključna za uspešno izvajanje in krepitev sodelovanja med partnerji so manjša in poslovno fokusirana partnerstva z identificiranimi nosilci in partnerji / deležniki verig vrednosti, jasno opredeljenimi poslovnimi cilji ter aktivnostmi za njihovo doseganje.  Te predstavljajo tudi osnovo prenove vsebin akcijskih načrtov TECES / SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo za naslednje obdobje skladno Strategijo pametne specializacije Slovenije (S4). V TECES s ciljem okrepitve aktivnosti v podporo že obstoječim in/ali novo vzpostavljenim poslovno orientiranim partnerstvom,  objavljamo javni POZIV za identifikacijo nosilcev/ partnerjev poslovnih fokusov, s katerim pozivamo deležnike s področij delovanja članov k sodelovanju.

V ponedeljek, 4. marca 2019, smo se koordinatorji SRIP-ov predstavili na Posvetu ekonomskih svetovalcev Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ) na Gradu Jable. Cilj predstavitve je bilo izboljšanje poznavanja stanja Strategije pametne specializacije Slovenije (S4) in vseh devetih strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-om) ter pregledu možnosti za podporo svojim članom na področju internacionalizacije.

On Friday, 11th September 2020, the Slovenian Ministry of Foreign Affairs, in cooperation with the Slovenian Ministry of Defence and the Slovenian Armed Forces, hosted a meeting for NATO member state ambassadors accredited to Slovenia, in the Edvard Peperko Barracks in Ljubljana.

At this event, held in cooperation with the Slovenian Chamber of Commerce, Slovenian companies got the opportunity to present themselves in the framework of the Slovenian Defence Industry Cluster (GOIS).

Participants were also able to familiarise themselves with the Slovenian Energy and Environment Partnership in Defence (SiEnE), established under the auspices of the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (MoD) and TECES in July 2020.

We have just launched the website for the strategic development & demonstration project “Home24h – The smart home of tomorrow, for a comfortable and healthy living and working environment”.

Home24h is an integrative project for developing & demonstrating products (of renowned Slovene companies) used in the smart buildings of tomorrow, developing appropriate business models for marketing, and developing & demonstrating a new concept of living and working in a home in use 24 hours a day.

Considering the recent growing need for teleworking, the multimodal living concept – that allows users to use the building as both a home and a workplace at the same time – is particularly interesting.

At TECES we are very proud of our role in the Home24h project. We have been actively participating in the project since the initial outline and design of the partnership. We coordinated all activities to prepare the project proposal for the public call, and are now responsible for coordinating the project’s implementation, as well as monitoring its progress and meeting of targets.

logo MGRT ESRRTECES je bil v januarju 2017 kot nosilec prijave na javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije Slovenije« izbran za nosilca vzpostavitve SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL).

Glavnina aktivnosti je bila v zadnjih mesecih tako usmerjena v aktivnosti vzpostavitve SRIP, pridobivanja članov ter pripravo akcijskega načrta za področje Pametnih stavb in doma z lesno verigo. Akcijski načrt predstavlja pregled zmogljivosti in potenciala članov SRIP PSiDL na področju pametnih stavb in doma z lesno verigo, podaja fokusna področja in usmeritve, v katera bodo člani usmerjali svoje investicije v letih 2022 ter kjer ima Slovenija potencial za vstop na globalne trge.

Akcijski načrt hkrati predstavlja podlage, na osnovi katerih bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo.

TECES se je skupaj s še petimi grozdi iz Slovenije ter predstavniki ministrstev MGRT, MIZŠ in SVRK udeležil delavnice z Agencijo za razvoj grozdov - ACCIO iz Katalonije (Španija) ter njihovimi najpomembnejšimi grozdi.

The R&D study for the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (Si MoD) on ways of developing smart and energy-efficient deployable camps (SmartEEC) for both defence and civilian purposes (dual-use) was successfully completed in 2021.

The key components of the study and its proposed support measures are represented by its key orientations – the development missions. These include proposals for thematic areas to steer the development of new and advanced technology, solutions, processes and services over the next 10 years.

More detailed guidelines for ongoing development will be continuously provided with the help of our members and other strategic partners from Slovenia and abroad.

Enriching the membership experience

Members of all three partnerships under the auspices of TECES Green Technologies, SRIP Smart Buildings and Home with a Wood Chain and the Slovenian Partnership for Energy and Environment in the Field of Defence (SiEnE) will have the opportunity to participate in technical support activities "Towards Green Transition" under the collaboration brand SYeNERGY.

SYeNERGY CONCEPT

 

TECES is the first Slovenian cluster to receive the Silver Label for cluster management excellence awarded by ESCA, the European Secretariat for Cluster Analysis.

TECES works in the field of energy efficient solutions and energy conversion. TECES is also the holder of Smart Buildings and Home including Wood Chain, Strategic Research and Innovation Partnership, which is one of the nine key national partnerships according to Slovenian Smart Specialisation Strategy.

In May, TECES joined the European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A), which brings together stakeholders from industry, national and local public authorities, civil society and other stakeholders. The Alliance is the main consultative body for the implementation of the hydrogen strategy for a climate-neutral Europe, for the development of an investment program to promote the introduction of hydrogen and the establishment of a concrete set of projects.

We were accepted on the basis of the experience in managing the SHIFC platform - Slovenian Hydrogen and Fuel Cell Platform, which operated between 2005-2010, and enabled the participation of more than 30 Slovenian partners (companies, institutes, universities, research organizations).

Through the membership in ECH2A, TECES aims to raise awareness at national level of the use of clean hydrogen in the industrial pillars: - hydrogen production; - transmission and distribution of hydrogen; - hydrogen for industrial use; - hydrogen for mobility; - hydrogen in the energy sector; and - hydrogen for residential purposes

About the European Clean Hydrogen Alliance

The European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) brings together industry, national and local public authorities, civil society and other stakeholders. It is the EU's main consultative body for the implementation of The Hydrogen Strategy for Climate-Neutral Europe, for the development of an investment plan to promote the introduction of production and use of renewable and low-carbon hydrogen, and consequently for the preparation of concrete project investements.
Key ECH2A mesures supported by TECES through accession to the Alliance: - implementation of the EU Investment Plan, - stimulating demand and increasing production, - creating an enabling and supporting framework: support programs, market rules and infrastructure, - promoting hydrogen research and innovation strengthening the international dimension.

The ECH2A implementation element consists of six thematic working groups/round tables including the entire hydrogen value chain, from production to end use. 

 • Hydrogen production, which includes electrolyzers, solar / wind / hydro, plant engineering, equipment, materials, carbon capture and storage (CCS) and pyrolysis.
 • Transmission and distribution of clean hydrogen, focusing on pipelines, liquid organic hydrogen carriers (LOHC), liquid hydrogen (LH2) and ports.
 • Clean hydrogen in industrial use, includes steel, chemicals, refineries, eKerosin / eFuel, fertilizers, industrial heat and cement.
 • Clean hydrogen for mobility, which includes trucks / buses, light trucks, trains, ships, fuel cells, propulsion trains, tanks and hydrogen supply stations (HRS)
 • Clean hydrogen in the energy sector, where topics covered include re-electrification, mega storage and grid balancing.
 • Clean hydrogen for residential purposes, which includes district heating, combined heat and power (CHP) and solid oxide fuel cells.

The potential of hydrogen technologies

Hydrogen is gaining more and more attention in Europe and around the world. It can be used as a raw material, fuel or energy carrier in transmission and storage and offers many possibilities for use in the industrial, transport, electricity and construction sectors.

Most importantly, it does not cause CO2 emissions when used and does not pollute the air. It offers a solution to decarbonise industrial processes and economic sectors where reducing CO2 are necessary and difficult to achieve. As a result, hydrogen is becoming an essential element of the EU's commitment to carbon neutrality by 2050.

Nevertheless, hydrogen now accounts for only a modest proportion of the global and European energy mix and is still produced mainly from fossil fuels, especially natural gas, or coal, and emits 70 to 100 million tonnes of CO2 a year in the EU. We have seen periods of increased interest in hydrogen in the past, but this has not materialized. Today, however, the rapid reduction of energy costs from renewable sources, technological developments, and the urgent need to drastically reduce greenhouse gas emissions.

Expectations from the ECH2A membership

Members of all three partnerships under the auspices of TECES, such as SRIP Smart Buildings and Home with a Wood Chain and the Slovenian Partnership for Energy and Environment in the Field of Defence (SiEnE) will be informed about ECH2A activities and opportunities for integration.

TECES will follow the findings of learning events and working groups (6) aiming to facilitate research, development, and innovation cooperation projects.

The first such event planned is a meeting of all ECH2A members in line of the European Hydrogen Forum between 17 and 18 June 2021.

TECES s ciljem krepitve sinergije med člani in podpore aktivnostim na področjih delovanja partnerstva TECES / SRIP PSiDL usmerja 125.000 € v podporo teh aktivnosti. Podprte aktivnosti morajo biti skladne usmeritvam partnerstva na področjih krepitve skupnega razvoja in raziskav, razvojno strateških (dobavnih) verig vrednosti med nosilci verig, dobavitelji in uporabniki rešitev, internacionalizacije, mednarodnega sodelovanja in prepoznavnosti ter usposabljanja in izobraževanja zaposlenih.

V Barceloni je med 29. in 31. oktobrom potekal IoT Solutions World Congress (#IOTSWC19), ki je eden največjih svetovnih dogodkov posvečen digitalni transformaciji v raznih industrijskih panogah, medsektorkemu povezovanju Internet of Things (IoT) tehnologij, blockchainu in umetni inteligenci (AI).

To leto smo se dogodka udeležili tudi s strani TECES, predvsem zaradi želje po vpogledu v stanje in trende na področjih energije & distribucije, stavb & infrastrukture ter proizvodnje, ki predstavljajo ene izmed ključnih področij delovanja TECES in SRIP PSiDL.

Page 1 of 2

New events

There are no up-coming events
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Read More
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.