V četrtek 17. januarja 2019, smo izpeljali še zadnje dejanje v izredno uspešnem demonstracijskem projektu NEDO – PREMAKNI PORABO, ki je potekal v slovensko – japonskem partnerstvu. Projekt smo zaključili z dogodkom, na katerega so bili povabljeni vsi uporabniki, ki so sodelovali v projektu in predstavniki lokalnih skupnosti. 

Projekt PREMAKNI PORABO se je izvajal od 1.decembra 2017 do 31. novembra 2018 na območju RTP Breg in je potekal v sodelovanju ELES-a, kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja, in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. 

TECES v podporo kampanji »Premakni porabo«, kot delu širšega projekta NEDO, kjer sodelujemo kot partner, motivira končne uporabnike, da s svojim sodelovanjem dosežejo prihranek pri strošku elektrike, hkrati pa s tem pripomorejo k učinkovitejšemu delovanju elektroenergetskega omrežja.
Napredne tehnologije omogočajo preprost in učinkovit nadzor nad porabo električne energije. S sodelovanjem v »Premakni porabo«, lahko končni uporabniki dosežejo prihranek pri strošku elektrike. Z ukrepi prilagajanja odjema lahko zmanjšamo porabo energije v času, ko je ta največja in s tem omejimo potrebe po novih investicijah.

Občani iz izbranega demonstracijskega okolja, ki pokriva 10 občin Spodnjega Podravja (Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg – Turnišče, Cirkulane, Videm pri Ptuju, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole, Kidričevo), vabljeni na predstavitve »Premakni porabo« v živo:

Znani so prvi rezultati ankete, ki smo jo v okviru projekta PRMEAKNI PORABO izvedli med uporabniki / odjemalci, vključenimi v projekt. Odzivi uporabnikov vključenih v projekt PREMAKNI PORABO so zelo spodbudni, saj kažejo, da je projekt že dosegel svoj namen.

Uporaba naprednih tehnologij se v projektu kaže kot uspešna, uporabniki so zadovoljni, odlični pa so tudi obeti za prihodnost, saj je velika večina uporabnikov pripravljena sodelovati v tovrstnih projektih tudi v bodoče.

V prvih treh mesecih izvajanja projekta Premakni porabo so uporabniki dosegli skupne prihranke v višini 3.726 EUR, oz. 4,5 EUR na uporabnika. Iz dosedanjih odzivov uporabnikov na nastop kritične konične tarife (KKT) je razvidno, da se obremenitev v času KKT zniža za 30 % in več. Pomembno je predvsem, da z aktivacijo KKT v sistemu ne povzročimo nastanka nove konice v času pred ali po nastopu KKT. Slika 4 prikazuje potek dnevne obremenitve na dan aktivacij (7.2.2018 in 21.2.2018) v primerjavi s kontrolnim dnevom (14.2.2018) brez aktivacije. Gre za agregirane podatke uporabnikov, vključenih v projekt. Do 22.3.2018 je bilo izvedeno že 15 od skupno 50 aktivacij KKT. Vse aktivacije KKT so trajale 60 minut.

V mesecu januarju 2018 je 828 uporabnikov doseglo skupen prihranek v višini 1.563 EUR, kar skupaj s prihranki v decembru 2018 znaša 3.422 EUR oz. skupno 4,13 EUR na uporabnika.

Skupna poraba gospodinjskih odjemalcev vključenih v projekt je v januarju 2018 znašala 338.456 kWh, od tega 0,1 % v času kritične konične tarife (KKT), 48 % v času večje (VT) in 52 % v času manjše tarife (MT). Skupna poraba malih poslovnih odjemalcev vključenih v projekt je v januarju 2018 znašala 139.159 kWh, od tega 0,1 % v času KKT, 48 % v času VT in 52 % v času MT.

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.