Ponujamo pestro delovno mesto v dinamičnem timu, kjer boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami.
Vaše prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpis je odprt do zapolnitve načrtovanih delovnih mest.

Ponujamo pestro delovno mesto v dinamičnem timu, kjer boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami.
Vaše prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpis je odprt do zapolnitve načrtovanih delovnih mest.

Ponujamo pestro delovno mesto v dinamičnem timu, kjer boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami.
Vaše prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpis je odprt do zapolnitve načrtovanih delovnih mest.

Preverite prosta delovna mesta!

Ponujamo pestro delovno mesto v dinamičnem timu, kjer boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami.
Vaše prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpis je odprt do zapolnitve načrtovanih delovnih mest.

Preverite prosta delovna mesta!

Ponujamo pestro delovno mesto v dinamičnem timu, kjer boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami.
Vaše prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpis je odprt do zapolnitve načrtovanih delovnih mest.

Preverite prosta delovna mesta: vodje projektov različnih profilov in znanj, organizator dogodkov, usposabljanj in promocije, vodja financ in računovodstva.

V TECES so z novo pričetimi mednarodnimi aktivnostmi in pridobljenimi projekti v letu 2023 pred nami izjemni izzivi v domačem in mednarodnem okolju.

Želimo se okrepiti z novimi sodelavci ali sodelavkami, s katerimi bomo našim članom in partnerjem pomagali krepiti strateško razvojno sodelovanje, jih podpirali pri razvoju najnaprednejših tehnologij in produktov v podporo zelenemu prehodu in reševanju okoljskih in energetskih izzivov.

Ponujamo pestro delovno mesto v dinamičnem timu, kjer boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami.

Vaše prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpis je odprt do zapolnitve načrtovanih delovnih mest.

Preverite prosta delovna mesta! Potrebujemo sodelavce različnih profilov in znanj.

V TECES so z novo pričetimi mednarodnimi aktivnostmi in pridobljenimi projekti v letu 2023 pred nami izjemni izzivi v domačem in mednarodnem okolju.

Želimo se okrepiti z novimi sodelavci ali sodelavkami, s katerimi bomo našim članom in partnerjem pomagali krepiti strateško razvojno sodelovanje, jih podpirali pri razvoju najnaprednejših tehnologij in produktov v podporo zelenemu prehodu in reševanju okoljskih in energetskih izzivov.

Ponujamo pestro delovno mesto v dinamičnem timu, kjer boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami.

Vaše prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpis je odprt do zapolnitve načrtovanih delovnih mest. 

Preverite prosta delovna mesta! Potrebujemo sodelavce različnih profilov in znanj.

V TECES so z novo pričetimi mednarodnimi aktivnostmi in pridobljenimi projekti v letu 2023 pred nami izjemni izzivi v domačem in mednarodnem okolju.

Želimo se okrepiti z novimi sodelavci ali sodelavkami, s katerimi bomo našim članom in partnerjem pomagali krepiti strateško razvojno sodelovanje, jih podpirali pri razvoju najnaprednejših tehnologij in produktov v podporo zelenemu prehodu in reševanju okoljskih in energetskih izzivov.

Ponujamo pestro delovno mesto v dinamičnem timu, kjer boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami.

Vaše prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpis je odprt do zapolnitve načrtovanih delovnih mest. 

Preverite prosta delovna mesta! Potrebujemo sodelavce različnih profilov in znanj.

V TECES so z novo pričetimi mednarodnimi aktivnostmi in pridobljenimi projekti v letu 2023 pred nami izjemni izzivi v domačem in mednarodnem okolju.

Želimo se okrepiti z novimi sodelavci ali sodelavkami, s katerimi bomo našim članom in partnerjem pomagali krepiti strateško razvojno sodelovanje, jih podpirali pri razvoju najnaprednejših tehnologij in produktov v podporo zelenemu prehodu in reševanju okoljskih in energetskih izzivov.

Ponujamo pestro delovno mesto v dinamičnem timu, kjer boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami.

Vaše prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpis je odprt do zapolnitve načrtovanih delovnih mest. 

Preverite prosta delovna mesta! Potrebujemo sodelavce različnih profilov in znanj.

V TECES so z novo pričetimi mednarodnimi aktivnostmi in pridobljenimi projekti v letu 2023 pred nami izjemni izzivi v domačem in mednarodnem okolju.

Želimo se okrepiti z novimi sodelavci ali sodelavkami, s katerimi bomo našim članom in partnerjem pomagali krepiti strateško razvojno sodelovanje, jih podpirali pri razvoju najnaprednejših tehnologij in produktov v podporo zelenemu prehodu in reševanju okoljskih in energetskih izzivov.

Ponujamo pestro delovno mesto v dinamičnem timu, kjer boste imeli priložnost sodelovati z vodilnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami.

Vaše prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpis je odprt do zapolnitve načrtovanih delovnih mest. 

Na podlagi interesa članov organiziramo skupno 10- dnevno izobraževanje "6 SIGMA BLACK BELT", izvajalca Mateja Hohnjeca, ki se bo pričelo 10. maja 2022, v prostorih podjetij udeležencev. Točna lokacija se dogovori po prijavah. 6-Sigma Black Belt je 10-dnevno izobraževanje v 5 sklopih, kjer se udeleženci poglobijo uporabo sistematike DMAIC in orodij, ki nastopajo v njej. Pogoj za udeležbo na izobraževanju je predhodna udeležba na 6-Sigma Green Belt. Šolanje je razdeljeno na tri sklope in med sklopi je čas namenjen delu na konkretnem projektu.

V sodelovanju z organizatorjem omogočamo vsem udeležencem iz vrst članov TECES / SRIP PSiDL znižanje stroška izobraževanja na dogodku v okviru aktivnosti trajne podpore razvoju kadrov članov.

TRL = the technology readiness level (raven tehnološke razvitosti)

Merilo:

 • raven tehnološke razvitosti A (TRL 1&2): privzema prednosti znanstvenih dognanj
 • raven tehnološke razvitosti B (TRL 3&4): zmanjšuje tehnološka tveganja
 • raven tehnološke razvitosti C (TRL 5&6): zmanjšuje tehnološka tveganja, organiziranje skupin

Tabela: Opis ravni tehnološke razvitosti

 
TRL   Splošna definicija
1. Osnovni principi - opaženi in sporočeni Najnižja stopnja tehnološke razvitosti. Rezultati znanstvenih raziskav se pričnejo ocenjevati glede na uporabnost za vojaške namene.
Primeri vključujejo študije osnovnih lastnosti tehnologij.
2. Oblikovan (ne)tehnološki koncept Začetek invencije. Ko so opaženi osnovni principi, se lahko začne domnevanje in iskanje praktične uporabe. Uporaba je še hipotetična in ne obstajajo dokazi ali podrobnejše analize v podporo domnev.
Primeri so še vedno omejeni na študije.
3. Eksperimentalna ali analitična potrditev koncepta. Začel se je aktiven razvoj in raziskave. To vključuje analitične in laboratorijske študije za potrditev analitičnih napovedi posameznih tehnoloških sestavin. Izvaja se tehnična izvedljivostna študija.
Primeri vključujejo sestavine, ki še niso integrirane ali značilne/tipične.
4. Potrditev tehnologije v laboratorijskem okolju Osnovne tehnološke sestavine so integrirane. Stopnja negotovosti je glede na morebiten bodoči sistem relativno visoka.
Primeri vključujejo integracijo provizorično narejenih/sestavljenih naprav v laboratoriju.
5. Potrditev tehnologije v primerljivem (ustrezno oblikovanem) okolju Vernost prikaza podsistema znatno naraste. Osnovne tehnološke sestavine so integrirane z realističnimi podpornimi elementi tako, da je lahko tehnologija preizkušena v simuliranem okolju.Primeri vključujejo laboratorijsko integracijo komponent z visoko stopnjo zaupanja.
6. Demonstracija tehnologije v primerljivem (ustrezno oblikovanem) okolju Tipičen model ali prototip sistema, ki je mnogo naprednejši od preizkušenega iz TRL 5, se preizkusi v ustreznem okolju. Predstavlja velik korak naprej v prikazu tehnološke razvitosti.Primeri vključujejo preizkušanje prototipa v verodostojnem laboratorijskem okolju ali v simuliranem operativnem okolju.
7. Demonstracija prototipa tehnološkega sistema v operativnem okolju Prototip je podoben ali v obliki načrtovanega operativnega sistema. Predstavlja velik korak naprej glede na TRL 6, zahteva prikaz dejanskega prototipnega sistema v operativnem okolju npr. v letalu ali v vozilu. Pridobljene so informacije, ki omogočajo ocenitev potrebne oskrbe in vzdrževanja.
Primeri vključujejo preizkus prototipa v matičnem letalu.
8. Tehnološki sistem, dokončan in kvalificiran Tehnologija se je izkazala za delujočo v njeni končni obliki in pod pričakovanimi pogoji. V skoraj vseh primerih, ta TRL predstavlja konec demonstracije. Primeri vključujejo testiranje in evaluacijo opreme v pripadajočem oborožitvenem sistemu glede ustreznosti s specifikacijo za sistem, njegovo oskrbo ter vzdrževanje.
9. Tehnološki sistem, preizkušen v operativnem okolju Uporaba tehnologije v njeni končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe, kot so uporabniških preizkusi in preizkusi zanesljivosti.Primeri vključujejo uporabo sistema pod pogoji operativne uporabe.

Člane partnerstev pod okriljem TECES obveščamo o ponovni objavi javnega naročila Ministrstva za obrambo RS (MORS) za izbiro izvajalca za izvedbo RR projekta: »Pilotna postavitev alternativne energetske oskrbe vojaških strelišč« - ALENOS. V tokratnem ponovljenem postopku je nekoliko podrobneje opredeljen del v povezavi z lastništvom in nadaljnjo uporabo rešitev.

V projektu gre za pilotno postavitev energetske samooskrbe izpostavljenih energetsko nižje zahtevnih kapacitet Slovenske Vojske (SV) z uvajanjem alternativnih virov energije, hrambo energije in dolgoročno samooskrbo. Pričakovane rešitve so višjega nivoja Technology readiness levels (TRL ~8), zato k oddaji ponudbe vabljena predvsem podjetja.

V projektu je zaželena opredelitev možnosti vključitve slovenske znanosti in industrije v čim večjem obsegu pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju sistema zagotavljanja alternativnih virov energije.

TECES je skladno javnemu naročilu MORS nosilec »Študije izvedljivosti razvoja pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet (pametnih kampov) – PamPIK«, ki v aprilu prehaja v zadnjo tretjino izvajanja. Del te študije predstavljajo tudi rešitve, ki bi naj bile rezultat javnega naročila ALENOS, zato vabilo vsem prijaviteljem, da nas kontaktirajo za morebitno pripravo skupne strategije in možnosti sodelovanja.

Člane partnerstev pod okriljem TECES vabimo, da v okviru skupne objave predstavijo svoje rešitve za sodobni in pametni dom v reviji Računalniške novice. V pripravi je naslednja izdaja revije, ki bo izšla 13. maja 2021 in bo posvečena SODOBNEMU DOMU.

Revija Računalniške novice izhaja tako v obliki revije kot na spletu. Velik doseg bralcev imajo tudi na družbenih omrežjih. Doseg revije je 58.000 bralcev, splet 180.000 različnih dostopov mesečno, na socialnem omrežju Facebook 70.000 in LinkedIn 6.000 sledilcev.

V sodelovanju z izdajateljem revije smo za vas pripravili odlično ponudbo za promocijo vaših rešitev, če se boste priključili s svojim člankom v skupno objavo TECES. V TECES načrtujemo enostranski članek na temo naših partnerstev in bližajočega hekatona na temo pametnih in digitalnih stavb.

Samo za člane partnerstev TECES je cena zakupa ene strani 450 € + DDV (namesto 995 € + DDV). Ponujamo vam  možnost zakupa polovice ali cele strani.

Izkoristite priložnost za izjemno ugodno promocijo vaših rešitev.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.