(namenjeno članom SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo)

Dosedanjim članom Strokovnega sveta SRIP PSiDL je potekel triletni mandat.

Skladno s 27. točko Sporazuma o ustanovitvi SRIP PSiDL pozivamo vse člane, da podajo predlog za člana Strokovnega sveta SRIP. Za kandidata je lahko predlagana katerakoli oseba in ni vezana na zaposlitev pri članu, ki jo predlaga. Podrobnosti o postopku imenovanja članov Strokovnega sveta SRIP SPiDL so v nadaljevanju in v Sporazumu o ustanovitvi SRIP PSiDL.

Vsak član SRIP lahko poda predlog za enega člana strokovnega sveta in sicer samo na izbranem primarnem področju delovanja člana, ki ga je izbral ob vstopu v SRIP PSiDL (les in lesna veriga, napredni nebiogeni gradbeni proizvodi, pametne naprave in sistemi, aktivno upravljanje stavb). Predlaga lahko novega ali obstoječega člana Strokovnega sveta SRIP.

V primeru predloga novega člana: priložite tudi strokovni rezime predlaganega kandidata, v primeru obstoječega člana strokovnega sveta dodatnih dokumentov ni potrebno prilagati.

Rok za prejem predlogov članov Strokovnega sveta SRIP PiDL je petek, 13.11.2020.

Predloge pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Dosedanji člani Strokovnega sveta SRIP

Strokovni svet je posvetovalno telo upravnega odbora, predsednika upravnega odbora in direktorja.

Predsednik:

 1. Friderik KNEZ, Zavod za gradbeništvo

Člani:

Les in lesna veriga

 1. Igor MILAVEC, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije

 2. prof. dr. Miha HUMAR, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi

 1. dr. Sabina JORDAN, Zavod za gradbeništvo

 2. Sanja Burnazović, Stanovanjski sklad RS

Pametne naprave in sistemi

 1. Prof. dr. Andrej KITANOVSKI, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

 2. mag. Boštjan SOVIČ, GORENJE d.o.o.

Aktivno upravljanje stavb

 1. prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

 2. dr. Blaž PETERNEL, SmartIS d.o.o.

Izsek iz Sporazuma o ustanovitvi SRIP

Adobe
 
--- iz sporazuma o ustanovitvi ---

25. točka
Člane strokovnega sveta imenuje upravni odbor na predlog članov SRIP-a ali po svoji presoji.

Pri izbiri predstavnikov je potrebno slediti načelu enakosti oz. uravnoteženosti zastopanja skupin udeleženih (gospodarstvo, JRO, deležniki, …) ter področij delovanja. Strokovni svet sestavljajo strokovnjaki iz področij delovanja SRIP-a in koordinatorji posameznih področij. Prihajajo iz vrst gospodarskih družb, javnih raziskovalnih organizacij, poslovnih verig in drugih deležnikov.

26. točka
Strokovni svet sestavlja devet članov, skladno z naslednjim ključem udeležbe:
 • po dva člana predstavljata vsako izmed štirih področij delovanja, pri čemer je en član strokovna oseba in en član koordinator (povezovalec), ki pozna vsebino in člane delovanje posameznega področja dovolj široko, da ustvarja potencial za medsebojno povezovanje,

 • krovni vsebinski koordinator s kompetencami ter celostnim pogledom na področju pametnih stavb in domov. Krovnega vsebinskega koordinatorja se imenuje izmed vsebinskih sodelavcev na posameznih stebrih, pri čemer je potrebno upoštevati kompetence kandidatov za to pomembno vlogo.
27. točka
(kandidacijski postopek)
 
Kandidate za člane strokovnega sveta predlagajo člani SRIP na podlagi poziva, ki ga pripravi direktor SRIP. Kandidate lahko predlagajo tisti člani SRIP, ki so do dne posredovanja poziva izpolnili pristopno izjavo.

Vsak član SRIP lahko poda predlog za enega člana strokovnega sveta in sicer samo za primarno področje delovanja tega člana. Za kandidata je lahko predlagana katerakoli oseba in ni vezana na zaposlitev pri članu, ki jo predlaga.

Prejeti predlogi kandidatov predstavljajo osnovni nabor kandidatov za člane strokovnega sveta, izmed katerih izbira upravni odbor pri imenovanju članov strokovnega sveta.

Člane strokovnega sveta imenuje upravni odbor.

28. točka
(volitve članov strokovnega sveta)

Upravni odbor na podlagi vseh prejetih predlogov članov pripravi izbrani nabor kandidatov za strokovni svet glede na kompetence članov in število prejetih glasov, pri tem pa jih razvrsti glede na področje strokovnosti ter upošteva obvezno razdelitev sestave, kot je določeno v 25. in 26. točki tega sporazuma.

Člani upravnega odbora odločajo o predlogu sestave strokovnega sveta, oblikovanem skladno s prejšnjim odstavkom te točke.

(namenjeno članom SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, posodobitev 14.09.2020)

V nadaljevanju podajamo kratek pregled stanja in ključna izhodišča za aktivnosti v prihodnosti.

Pregled stanja

Pogodba z MGRT o izvajanju v 3. fazi delovanja SRIP

 • aprila 2020 smo predali na MGRT prijavno vlogo za prehod v 3. fazo delovanja SRIP PSiDL,
 • za 3. fazo smo sprejeli s strani MGRT sklep o odobritvi v mesecu avgustu 2020
 • prejem pogodb v podpis pričakujemo upravičenci v naslednjem tednu (vir: MGRT 10.09.2020). S tem bodo podani tudi vsi okviri za izvajanje nadaljnjih aktivnosti SRIP.

Predlog Akcijskega načrta SRIP PSiDL 2020 - 2022

 • predlog akcijskega načrta je bil oddan v marcu 2020
 • akcijski načrt je bil pregledan s strani SVRK
 • v četrtek, 2.9.2020, smo imeli skupno delavnico vseh SRIP-ov, SVRK in raznih predstavnikov ministrstev (MGRT, MIZŠ, SPIRIT, ….) na temo akcijskih načrtov in prihodnjih aktivnosti
 • pri obravnavi predlogov AN je bil SRIP PSiDL pohvaljen, da je vzorno pristopil k prenovi in upošteval vse predloge sprememb,
 • pričakujejo se še manjši popravki, uskladitev področij prekrivanja in izpostavitev nišnih prednosti.

Načrtovane aktivnosti

Akcijski načrt SRIP PSiDL 2020 - 2022

 • prenovljeni AN bodo služili kot osnova za pripravo prenove Slovenske strategije pametne specializacije 2021 - 2027 in pripravo z njo povezanih ukrepov
 • v prihodnjih mesecih do konca 2020 se pričakuje usklajevanje AN in vsebin med SVRK in ostalimi ministrstvi
 • glede posameznih vsebin boste člani obveščeni, predvsem v želji ugotovitvi nišnih prednosti članov.

Ukrepi države in predlogi projektov

 • zaradi epidemije COVID-19 in ukrepov EU in SLO v zmanjšanje njenih posledic ter okrepitev odpornosti se pričakujejo raznovrstni ukrepi države in EU
 • nekateri bodo podprti še iz finančne perspektive 2014 – 2020 oz. novo vzpostavljenih finančnih ukrepov React-EU in podobno
 • v tem trenutku se iščejo predlogi strateških »ready-to-go« projektov, ki bi se morali realizirati do konca 2023
 • kaj to konkretno pomeni še preverjamo, predvsem iz stališča zanimivosti za nas in naše člane (verjetno bodo v ta namen pripravljeni ukrepi, JR in podobno za RR opremo, investicije….)

Ključni strateški projekti

 • dogovarjamo se s Stanovanjskim skladom RS kako bi lahko skupaj sodelovali pri gradnji novih stanovanj / bivalnih sosesk – predvsem kako se vključiti v pripravo projektov in kako najti sinergije
 • sodelujemo pri pripravi Centra znanosti pod okriljem MIZŠ – predvsem kako vključiti področja SRIP in rešitev članov v bodočo stavbo tudi v kontekstu postopka javnega naročanja
 • sodelujemo pri pripravi predloga pametnih premestljivih infrastruktur, ki se pripravljajo pod okriljem MORS in TECES v okviru Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE)

Skupščina članov SRIP

 • prvotno načrtovana Skupščina v aprilu 2020 je bila zaradi COVID prestavljena 
 • Prav tako bo tematika o vključevanju v večje strateške projekte in partnerstva (predlog podpore in vstopa SRIP PSiDL kot 

Prenova spletnih strani SRIP

 • ob pripravi vsebin za SVRK in (še neuradni) potrditvi AN SRIP, s tem pa tudi potrditvi področij dela v prihodnosti, smo pričeli z aktivnostmi za prenovo designa spletnih strani SRIP
 • prenovljena spletna stran, tako grafično kot vsebinsko, bo postavljena verjetno v roku 2 mesecev (v odvisnosti od stanja potrjenih vsebin s SVRK)
Pregled statusa članstva v partnerstvih pod okriljem TECES. Podatki ažurirani 27.05.2020.
PodjetjeOrg. oblikaKrajTECES &
SRIP PSiDL1
TECES icon 400x400pxSRIP PSiDL icon 400x400px
TECES2

TECES icon 400x400px
SRIP PSiDL3

SRIP PSiDL icon 400x400px
SI-EnE4
NOVO
SI EnE icon 400x400px
ADRIA DOM d.o.o. Podjetje Črnomelj Checkmark      
ALEŠ POTOČNIK s.p. Podjetje Žabnica     Checkmark  
ALFA NATURA d.o.o. Podjetje Mengeš     Checkmark  
ALPINEON d.o.o. Podjetje Ljubljana Checkmark      
ALPLES d.d. Podjetje Železniki     Checkmark  
BARTEC VARNOST, d.o.o. Podjetje Zagorje ob Savi   Checkmark    
BAUSTOFF+METALL d.o.o. Podjetje Hoče Checkmark      
BEXEL CONSULTING d.o.o. Podjetje Ljubljana     Checkmark  
BOSCH REXROTH d.o.o. Podjetje Škofja Loka   Checkmark    
BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Podjetje Nazarje Checkmark      
CBD d.o.o. Podjetje Celje     Checkmark  
COSYLAB d.d. Podjetje Ljubljana Checkmark      
DANFOSS Trata d.o.o. Podjetje Ljubljana - Šentvid Checkmark      
DOMEL, d.o.o. Podjetje Železniki Checkmark      
DOORSON d.o.o. Podjetje Maribor     Checkmark  
EBM-PAPST Slovenija d.o.o. Podjetje Cerknica Checkmark      
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR RO Ljubljana   Checkmark    
ELVEZ d.o.o. Podjetje Višnja Gora Checkmark      
ENERGIJA PLUS d.o.o. Podjetje Maribor Checkmark      
ENERTEC, d.o.o. Podjetje Maribor Checkmark      
ETI Elektroelement, d.o.o. Podjetje Izlake Checkmark      
Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP RO Trzin     Checkmark  
FIBRAN d.o.o. Podjetje Novo mesto     Checkmark  
GALOP d.o.o. Podjetje Ljubljana - Črnuče     Checkmark  
GOAP d.o.o. Podjetje Solkan Checkmark      
GONZAGA-PRO d.o.o. Podjetje Nova Gorica     Checkmark  
GORENJE d.o.o. Podjetje Velenje Checkmark      
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE RO Ljubljana     Checkmark  
GZS ZLPI Združenje lesne in pohištvene industrije Združenje Ljubljana     Checkmark  
HELIOS TBLUS d.o.o. Podjetje Domžale     Checkmark  
HIDRIA d.o.o. Podjetje Ljubljana   Checkmark Checkmark  
InnoRenew CoE RO Izola     Checkmark  
INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN RO Ljubljana Checkmark      
INTECH-LES, razvojni center, d.o.o. Podjetje Rakek     Checkmark  
JUB kemična industrija d.o.o. Podjetje Dol pri Ljubljani     Checkmark  
KLIMAOPREMA d.o.o. Podjetje Logatec Checkmark      
KOLEKTOR GROUP d.o.o. Podjetje Idrija   Checkmark    
KOLEKTOR SISTEH d.o.o. Podjetje Ljubljana - Črnuče Checkmark      
KRONOTERM d.o.o. Podjetje Braslovče Checkmark      
LEA Spodnje Podravje Drugo Ptuj Checkmark      
LIP BLED d.o.o. Podjetje Bled     Checkmark  
LIP BOHINJ d.o.o. Podjetje Bohinjska Bistrica     Checkmark  
LOTRIČ Meroslovje d.o.o. Podjetje Selca     Checkmark  
MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o. Podjetje Šempeter pri Gorici   Checkmark    
M SORA d.d. Podjetje Žiri     Checkmark  
MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. Podjetje Limbuš     Checkmark  
MELU d.o.o. Podjetje Luče     Checkmark  
NELA razvojni center d.o.o. Podjetje Železniki     Checkmark  
NOMNIO d.o.o. Podjetje Maribor Checkmark      
OMORIKA d.o.o. Podjetje Muta     Checkmark  
PARS d.o.o., Idrija Podjetje Idrija     Checkmark  
PETROL d.d., Ljubljana Podjetje Ljubljana Checkmark      
PIKTRONIK d.o.o. Podjetje Maribor   Checkmark    
PODKRIŽNIK d.o.o. Podjetje Ljubno ob Savinji Checkmark      
PROF.EL, d.o.o. Podjetje Maribor Checkmark      
RC eNeM d.o.o. Podjetje Zagorje ob Savi Checkmark      
REM d.o.o. Podjetje Trebnje     Checkmark  
RIKO Hiše d.o.o. Podjetje Ljubljana     Checkmark  
ROBOTINA d.o.o. Podjetje Kozina Checkmark      
SALONIT ANHOVO d.d. Podjetje Deskle     Checkmark  
SANING International d.o.o. Podjetje Kranj     Checkmark  
SAŠA INKUBATOR d.o.o. Podjetje Velenje Checkmark      
SIPRONIKA d.o.o. Podjetje Ljubljana Checkmark      
SITEL d.o.o. Podjetje Ljubljana Checkmark      
SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI d.o.o. (SiDG), Podjetje Kočevje     Checkmark  
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ENERGETIKO (SZE) Združenje Ljubljana Checkmark      
SMARTIS d.o.o. Podjetje Ljubljana Checkmark      
SOLVERA LYNX d.o.o. Podjetje Ljubljana Checkmark      
STANOVANJSKI SKLAD RS Podjetje Ljubljana     Checkmark  
STRATOS Svetovanje d.o.o. Podjetje Ljubljana     Checkmark  
STRUCTUM D.O.O. Podjetje Ajdovščina     Checkmark  
ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana Podjetje Ljubljana Checkmark      
TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije RO Celje Checkmark      
TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o. Podjetje Ljubljana Checkmark      
UL Biotehniška fakulteta RO Ljubljana     Checkmark  
UL Fakulteta za arhitekturo RO Ljubljana     Checkmark  
UL Fakulteta za elektrotehniko RO Ljubljana   Checkmark    
UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo RO Ljubljana     Checkmark  
UL Fakulteta za strojništvo RO Ljubljana Checkmark      
UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko RO Maribor Checkmark      
UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo RO Maribor     Checkmark  
UNIVERZA NA PRIMORSKEM RO Koper     Checkmark  
Zavod E-Oblak RO Ljubljana Checkmark      
Zavod TIGR Združenje Ljubljana     Checkmark  
Zavod za GRADBENIŠTVO RO Ljubljana     Checkmark  
ZBS Združenje za beton Slovenije Združenje Ljubljana     Checkmark  
Združenje SIBIM Združenje Ljubljana     Checkmark  
Zavod za promocijo arhitekture Drugo Ljubljana     Checkmark  

Pozdravljeni,

nujno vas prosim za pomoč.

Danes zaključujem osnutek ustanovnega akta za partnerstvo SI Energy and Environment Working Group med MORS in TECES. Poudarjam, to ni nova pravna oseba, temveč organizacijsko in s pravili poimenovano projektno orientirano partnerstvo (podobno kot SRIP-i).

Čeravno sem že imel določen naziv, sem se ob pripravi dokumenta začel spraševati o nazivu.

 • sedanji predlog je izhajal iz že imenovane EDA Energy and Environment Working Group (EnE WG), ki je horizontala znotraj EDA CapTechs.
 • Da ne bi posebej komplicirali sem kar dal naziv
 • Slovenska delovna skupina za energijo in okolje - SI-EnE-WG (ang. Slovenian Energy and Environment Working Group)
  • Iz tega tako tudi izhajajo organi partnerstva:
   • zbor članov (ang. SI-EnE-WG Members Assembly),
   • ekspertna skupina (ang. SI-EnE-WG Experts Group), à tukaj ste vi
   • vodstveno koordinacijski odbor (ang. SI-EnE-WG Steering Committee)

Anketa: Izbira naziva partnerstva za vključevanje v EDA preko MORS in TECES?

 

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.