21.03.2022

Objavljen JR »Digitalna preobrazba gospodarstva« iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost v letu 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v petek, 18. 03. 2022 v Uradnem listu objavilo Javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« (Načrt za okrevanje in odpornost) (JR Digit NOO). Za hiter pregled ključnih vsebin javnega razpisa preberite povzetek razpisa, ki smo ga pripravili v TECES.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v petek, 18. 03. 2022 v Uradnem listu objavilo Javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« (Načrt za okrevanje in odpornost) (JR Digit NOO).

Podrobnosti o razpisu na spletni strani MGRT: www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-digit-noo/.

POVZETEK JAVNEGA RAZPISA

Preberite povzetek, ki smo ga pripravili na TECES s ciljem enostavnejšega ugotavljanja primernosti javnega razpisa potrebam in interesom naših članov in partnerjev. TUKAJ

Namen in predmet javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo, torej velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij za dvig in rast produktivnosti, optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja, večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Rezultat projektov, ki bodo prejeli sofinanciranje, mora biti izvedena celovita digitalna preobrazba podjetja ali digitalna preobrazba njegovih posameznih poslovnih funkcij.

Ključni dokument, ki je temelj za izvedbo digitalne preobrazbe podjetja ali posamezne poslovne funkcije, je digitalna strategija.

Okvirna višina sredstev in sofinanciranja

Višina razpisanih sredstev je 44 milijonov evrov. Posamezni konzorcij lahko za projekt pridobi najmanj 1 mio EUR in največ 2,2 mio EUR nepovratnih sredstev.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju se razlikuje glede na velikost podjetja, glede na fazo vpeljave digitalne transformacije in sestavo partnerjev v konzorciju.

velika podjetja do 25 % | srednje velika podjetja do 35 % | mikro in mala podjetja do 45 %.

V primeru, da je v konzorciju vsaj en partner srednje veliko podjetje ali malo/mikro podjetje, in noben partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči poveča za 15 odstotnih točk.

velika podjetja do 40 % | srednje velika podjetja do 50 % | mikro in mala podjetja do 60 %.

Ključni pogoji

Osnovne zahteve:

 • tehnološka krepitev za digitalno preobrazbo prek uporabe naprednih tehnologij, ki prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in ustrezno naslavljajo podnebne spremembe,
 • povezovanje velikih podjetij z MSP-ji in ustvarjanje odprtega inovacijskega poslovnega okolja,
 • krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih.

Vpeljava naprednih tehnologij (najmanj treh od): robotika in/ali avtomatizacija procesov; internet stvari; umetna inteligenca za preobrazbo odločevalskih sistemov 5; blockchain tehnologije/tehnologije distribuiranih zapisov;  platforme za povezovanje naprednih tehnologij in sinhronizacijo njihove uporabe in optimalno izvedbo digitalnih dvojčkov; velepodatki in/ali kvantno računalništvo; virtualna resničnost (VR) ali obogatena resničnost (AR) ali razširjena resničnost (XR), 3D tiskanje.

Zahtevane faze izvajanja projekta digitalne preobrazbe:

 • faza: Priprava digitalne strategije
 • faza: Tehnološka krepitev za digitalno preobrazbo
 • faza: Implementacija rešitev digitalne preobrazbe v poslovne procese oziroma funkcije

Ostali pogoji:

 • Projekte bodo tako lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.
 • Čas trajanja izvedbe projekta ne sme biti daljši do 31. 03. 2024.
 • Projekt mora biti izvedena v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno in ne škoduje okoljskim ciljem Evropske unije (načelo DNSH - Do No Significant Harm).
 • Lokacija projekta digitalne preobrazbe, dodatne točke projektom digitalne preobrazbe se dodelijo glede na sedež oziroma poslovni naslov, poslovno enoto ali podružnico partnerjev v konzorciju.

Roki za prijavo

Popolna vloga mora biti do roka dostavljena v glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana ali priporočeno z žigom do vključno roka za oddajo.

Roki za oddajo:  28. 04. 2022.

Upravičeni prijavitelji in pogoji za konzorcij in izpostavljene posebnosti

Pogoji za kandidiranje so razdeljeni v naslednje kategorije:

Pogoji za konzorcij:

 • Najmanj trije (3) in največ deset (10) konzorcijskih partnerjev; vodilni partner mora biti veliko podjetje; najmanj dva konzorcijska partnerja morata po velikosti ustrezati definiciji MSP.
 • Prijavitelj mora priložiti konzorcijsko pogodbo, ki jo sklenejo vsi konzorcijski partnerji.

Pogoji za projekt:

 • V projektu mora skupna načrtovana vrednost sofinanciranja konzorcijskih partnerjev, ki so MSP, znašati najmanj 23 % od celotne vrednosti sofinanciranja projekta.

Splošni pogoji za vse konzorcijske partnerje:

 • Pravilo kumulacije državnih pomoči skupna višina državne pomoči in de minimis pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči, kot jih določajo sheme državnih pomoči in de minimis pomoči.
 • Konzorcijsi partner ne sme nastopati kot zunanji izvajalec drugim konzorcijskim partnerjem v istem konzorciju.
 • Veliko podjetje lahko nastopa kot konzorcijski partner (vodilni partner ali partner, ki ni vodilni partner) le pri enem projektu digitalne preobrazbe.
 • MSP lahko nastopa kot konzorcijski partner, ki ni vodilni partner, v največ treh projektih digitalne preobrazbe.

Upravičeni stroški

 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom (za raziskovalno razvojne aktivnostih v 2. fazi projekta in stroški osebja v obsegu zaposlitve v 1. in 3. fazi),
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški pogodbenih raziskav ter stroški svetovalnih in drugih storitev - , 2. faza projekta),
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev – 1. in 3. faza projekta),
 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (stroški nakupa opreme ter drugih opredmetenih sredstev, razen stroškov nakupa zemljišč in stavb – 2. faza projekta),
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (stroški znanja, patentov in programske opreme – m 2. faza projekta),
 • Stroški materiala in opreme potrebnih za prilagoditev osnovnih sredstev v 2. fazi projekta,
 • Posredni stroški: pavšalna stopnja do 15 % upravičenih neposrednih stroškov v zvezi s stroški dela.

 

Potrebujete podporo TECES?

Imate idejo projekta
s področja zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih naprav, sistemov in rešitev, okolju in uporabniku prijaznih ter povezljivih pametnih stavb, energetske oskrbe pametnih mest, proizvodnje in pretvorbe energije, njene distribucije, shranjevanja, rabe in celostnega upravljanja?

Iščete potencialne partnerje ali
vire možnega dodatnega sofinanciranja projekta,
pa ne veste kako ?

Ali preprosto nimate časa in
ne želite obremenjevati vaših kadrov z zamudnimi koordinacijskimi aktivnostmi večjega števila partnerjev?

Potem smo pravi za vas.
Pokličite nas. Z veseljem bomo skupaj pregledali možnosti podpore TECES.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50


PRIDRUŽITE SE NAM.

Ali vas zanima več o možnostih pristopa v TECES in vključevanja v aktivnosti partnerstev in projektov pod okriljem TECES?

Pokličite nas. Z veseljem vam bomo predstavili možnosti sodelovanja s TECES glede na vaše interese.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50

postanite clan t s

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.