24.02.2022

Po 20. letih smo se preimenovali v TECES, grozd zelenih tehnologij

Po 20 letih delovanja smo se skladno prenovi strategije preimenovali v TECES, grozd zelenih tehnologij. Krajši naziv in trženje aktivnosti še zmeraj ostaja pod imenom TECES.

V TECES danes delujemo v precej širšem obsegu, kot ob ustanovitvi leta 2001. Ne posegamo samo na področje električnih naprav in strojev, temveč na mnogo širše področje zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev za reševanje globalnih energetskih in okoljskih izzivov.

V zadnjih letih smo svoje delovanje in storitve našim ustanoviteljem, članom in partnerjem še močneje krepili skladno smernicam in konceptu inovacijskih grozdov (ang. innovation clusters) v podporo zeleni transformaciji tako na civilnem kot tudi na obrambnem področju. Širši obseg delovanja, večje število raznolikih deležnikov, krepitev mednarodnega sodelovanja in zavedanja dodane vrednosti TECES v razvojnih partnerstvih večjega števila partnerjev, so botrovala prenovi strategije in s tem tudi spremembi dolgega naziva TECES.

Še zmeraj pa naše primarno poslanstvo ostaja izboljšanje konkurenčnosti članov z ustvarjanjem sinergije in spodbujanjem sodelovanja med podjetji, raziskovalno izobraževalnimi ustanovami in državo.

Sprehod od leta 2001 do 2021

TECES je predstavljal enega izmed prvih inovacijskih ukrepov slovenske vlade za pospeševanje tehnološkega sodelovanja. Ustanovila so ga leta 2001 globalno usmerjena slovenska podjetja elektronske in elektroindustrije ter raziskovalno izobraževalne ustanove s ciljem okrepitve medsebojnega sodelovanja. V prvih letih je bil fokus delovanja predvsem na krepitvi razvojnih zmogljivosti na področju električnih strojev in pogonov, zato tudi prvotno dolgo ime »TECES, Tehnološki center za električne stroje«.

V 20 letih smo prehodili dolgo pot; od prvotne vloge tehnološkega centra in nosilca kompetenc na področju električnih strojev, do vmesne vloge razvojnega strateškega partnerja z lastnimi razvojnimi kompetencami in rešitvami na področju pretvornikov energije, električnih pogonov in močnostne elektronike, do današnje vloge mednarodno prepoznavnega inovacijskega grozda ter nosilca in koordinatorja strateških razvojnih partnerstev in projektov na področju zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev.

Danes se v TECES osredotočamo na podporo našim članom in partnerjem na področja zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih naprav, sistemov in rešitev, okolju in uporabniku prijaznih ter povezljivih pametnih stavb, energetske oskrbe pametnih mest, proizvodnje in pretvorbe energije, njene distribucije, shranjevanja, celostnega upravljanja in rabe, tako za civilno, obrambno kot dvojno rabo (za obrambne in civilne namene).

Naše aktivnosti usmerjamo v vzpodbujanje in koordinacijo skupnega razvoja in raziskav, tehnološko-demonstracijskih projektov, strateških verig vrednostni med nosilci verig, ponudniki, dobavitelji in uporabniki rešitev, v krepitev mednarodnega sodelovanja in internacionalizacije podjetij ter podpore razvoju kadrov članov ob hkratnem iskanju virov dodatnega državnega ali mednarodnega financiranja teh projektov.

Obrazložitev izbire imena

Dolgi naziv TECES, grozd zelenih tehnologij (ang. TECES, Green Tech Custer) smo izbrali iz sledečih razlogov:

 • Delovanje skladno konceptu inovacijskih grozdov
  S povezovanjem raznolikih deležnikov po konceptu inovacijskih grozdov in ustvarjanju sinergij med ključnimi deležniki inovacijskega sistema »Triple Helix« ali »Quadruple Helix«, kot so podjetja-raziskovalne organizacije-država.
 • Delovanje na področju zelenih tehnologij in rešitev
  Poudariti želimo, da delujemo na področju zelenih tehnologij, ki predstavljajo osnovo za vse okoljevarstvene in energetsko učinkovite rešitve, na katerih temelji večina novodobnih energetsko učinkovitih naprav in rešitev. Seveda ob hkratnem upoštevanju današnjih trendov razvoja, proizvodnje in uporabe načel trajnostnosti (ang. sustainability), krožnega gospodarstva (ang. circular economy) pri razvoju, proizvodnji produktov, uporabi in razgradnji produktov.

Tako nov naziv dopušča širok nabor dejavnosti, ki posredno zajema področja delovanja naših ustanoviteljev, članov in partnerstev pod okriljem TECES, ter v naslednjem koraku tudi vse prihajajoče trende.

Kljub vsem spremembam in preimenovanju dolgega naziva pa naše poslanstvo še zmeraj ostaja izboljšanje konkurenčnosti naših ustanoviteljev in članov z ustvarjanjem sinergije in spodbujanjem sodelovanja med podjetji, raziskovalno izobraževalnimi ustanovami in državo.

Kaj so inovacijski grozdi

Inovacijski grozdi so namenjeni organizirani krepitvi rasti in konkurenčnosti članov grozda znotraj določene regije ter vključujejo tako inovativna »start-up« podjetja, mala, srednja in velika podjetja, raziskovalne organizacije in izobraževalne ustanove, predstavnike države ter druge deležnike.

Grozd lahko okvirno opredelimo kot skupino podjetij, povezanih ekonomskih akterjev in institucij, ki ležijo drug blizu drugega in so dosegli zadostno velikost za razvoj posebne strokovnosti, storitev, virov, dobaviteljev in spretnosti.

Grozdne organizacije so pravne osebe, katerih cilj je krepiti sodelovanje, mreženje in učenje v inovacijskih grozdih ter delovati kot ponudnik podpornih storitev za inovacije, pri čemer zagotavljajo ali usmerjajo specializirane in uporabniku prilagojene podporne storitve za podjetja. Navadno gre za akterje, ki omogočajo ustvarjanje strateških partnerstev med različnimi deležniki grozdov.

"Triple in Quadruple Helix" inovacijski sistem delovanja deležnikov TECES

Več o inovacijskih ali industrijskih grozdih lahko preberete na spletnih straneh Evropske platforme za sodleovanje grozdov (ang. Evropean Cluster Collaboration Platform).

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.