01.02.2022

Podpora TECES v načrtovanih javnih razpisih za spodbujanje razvojnega sodelovanja v letu 2022

Del ukrepov države iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) je usmerjen v razvojne spodbude v podporo krepitvi sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami, komercializacije rešitev in izboljšanja konkurenčnosti podjetij.

Za prvo polovico leta 2022 načrtuje MGRT javne razpise za sofinanciranje projektov zaspodbujanje podjetniških RRI vlaganj na lestvici TRL (6-8) (45 mio EUR), investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte TRL (6-8) (30 mio EUR) in digitalne transformacije industrije/podjetij (44 mio EUR). V letu 2022 načrtuje MIZŠ javni razpis za sofinanciranje raziskovalno-inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji TRL (3-6) (20 mio EUR).

V TECES skupaj s partnerji že pripravljamo predloge raziskovalno-razvojnih in pilotno-demonstracijskih projektov na načrtovane javne razpise. Tudi vas lahko podpremo pri identifikaciji predloga projekta, iskanju potencialnih razvojnih strateških partnerjev, in pripravi predloga projekta na javni razpis.

Na kratko o Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO)

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) predstavlja podlago za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF), ki predstavlja finančno najobsežnejši mehanizem (~2,5 mrd EUR) iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »Next Generation EU«. Sloveniji so tako na voljo EU sredstva za ukrepe in naložbe, s katerimi bo prispevala k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih posledic  epidemije COVID-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod.

Slovenija je v NOO opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami:

 • ZELENI PREHOD (Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu, Trajnostna prenova stavb, Čisto in varno okolje, Trajnostna mobilnost, Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov)
 • DIGITALNA PREOBRAZBA (Digitalna preobrazba gospodarstva, Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave)
 • PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (RRI – Raziskave, razvoj in inovacije, Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje, Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov, Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine, Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici, Učinkovite javne institucije)
 • ZDRAVSTVO in SOCIALNA VARNOST (Zdravstvo, Socialna varnost in dolgotrajna oskrba, Stanovanjska politika)

Načrtovani javni razpisi v podporo krepitvi konkurenčnosti

Del načrtovanih ukrepov države iz NOO je usmerjen v razvojne spodbude (javni razpisi) v podporo krepitvi razvojnega sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami, komercializacije rešitev in izboljšanja konkurenčnosti podjetij.

V nadaljevanju so predstavljeni načrtovani javni razpisi (JR), ki so namenjeni ustvarjanju strateških razvojnih partnerstev med nosilci verig, dobavitelji in ponudniki rešitev ter njihovimi uporabniki.

Sofinanciranje projektov za spodbujanje podjetniških RRI vlaganj na lestvici TRL (6-8)

 • Vrednost: 45 mio EUR
 • Prijavitelj: MSP in velika podjetja in konzorcij podjetij in RO
 • Pričakovana podpora: 95 RRI projektov
 • Predmet: Razvoj novih ali izboljšanje proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in visokim potencialom komercializacije
 • Višina subvencije: do 300.000 EUR na projekt
 • Financer: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) / SPIRIT
 • Načrtovana objava: Q1 2022 (dve odpiranji: 2022 in 2023)

Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte TRL (6-8)

 • Vrednost: 30 mio EUR
 • Prijavitelj: Konzorcij podjetij in RO
 • Pričakovana podpora: 30 demo-pilotnih projektov
 • Podpora: Preizkusi in testiranja rešitev v realnem okolju. Rezultat: komercializacija rešitve.
 • Višina subvencije: 1 mio EUR na projekt/konzorcij
 • Financer: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) / SPIRIT
 • Načrtovana objava: 2022 (dve odpiranji)

Sofinanciranje raziskovalno-inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji TRL (3-6)

 • Vrednost: 20 mio EUR
 • Prijavitelj: Konzorciji med JRO in podjetij (3 x JRO + 4 x podjetja)
 • Pričakovana podpora: 4 projekti/programi
 • Predmet: Dolgoročnejši veliki raziskovalno-inovacijski sodelovalni programi
 • Višina subvencije: do 5 mio EUR na projekt/program
 • Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) / ARRS

Program digitalne transformacije industrije/podjetij

 • Vrednost: 44 mio EUR
 • Prijavitelj: Konzorcij velikih in večjih srednjih podjetij (nosilci) z malimi, start-up ali scale-up podjetji
 • Pričakovana podpora: okvirno 20 konzorcijev
 • Predmet: Digitalna preobrazba podjetja
 • Višina subvencije: 1 mio EUR do 2,5 mio EUR/konzorcij
 • Načrtovana objava: Q1 2022
 • Financer: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Kako vas lahko v TECES podpremo pri dostopu do razvojnih ukrepov NOO?

V TECES že krepimo razvojno naravnane konzorcije med podjetji, raziskovalnimi organizacijami in ciljnimi skupinami uporabnikov, s katerimi se skupaj usmerjamo v pripravo predlogov raziskovalno-razvojnih in pilotno demonstracijskih projektov na načrtovane javne razpise.

Področja projektov TECES se osredotočajo na področja zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih naprav, sistemov in rešitev, okolju in uporabniku prijaznih ter povezljivih pametnih stavb, energetske oskrbe pametnih mest, proizvodnje in pretvorbe energije, njene distribucije, shranjevanja, celostnega upravljanja in rabe, tako za civilno, vojaško ali dvojno rabo (za obrambne in civilne namene).

Kako vas lahko podpremo?

Identificiramo predloge projektov s strani zainteresiranih partnerjev
Poiščemo potencialne razvojne strateške partnerje (podjetja, RO, uporabnike)
Prevzamemo koordinacijsko in usmerjevalno vlogo priprave predloga projekta na javni razpis
Koordiniramo in usmerjamo konzorcijske partnerje k čim uspešnejši prijavi projektov
V primeru odobrenega projekta prevzamemo koordinacijsko administrativno vlogo izvajanja projekta

Potrebujete podporo TECES?

Imate idejo projekta
s področja zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih naprav, sistemov in rešitev, okolju in uporabniku prijaznih ter povezljivih pametnih stavb, energetske oskrbe pametnih mest, proizvodnje in pretvorbe energije, njene distribucije, shranjevanja, rabe in celostnega upravljanja?

Iščete potencialne partnerje ali
vire možnega dodatnega sofinanciranja projekta,
pa ne veste kako ?

Ali preprosto nimate časa in
ne želite obremenjevati vaših kadrov z zamudnimi koordinacijskimi aktivnostmi večjega števila partnerjev?

Potem smo pravi za vas.
Pokličite nas. Z veseljem bomo skupaj pregledali možnosti podpore TECES.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50


PRIDRUŽITE SE NAM.

Ali vas zanima več o možnostih pristopa v TECES in vključevanja v aktivnosti partnerstev in projektov pod okriljem TECES?

Pokličite nas. Z veseljem vam bomo predstavili možnosti sodelovanja s TECES glede na vaše interese.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50

postanite clan t s

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.