Pregled stanja in načrtovane aktivnosti SRIP PSiDL

(namenjeno članom SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, posodobitev 14.09.2020)

V nadaljevanju podajamo kratek pregled stanja in ključna izhodišča za aktivnosti v prihodnosti.

Pregled stanja

Pogodba z MGRT o izvajanju v 3. fazi delovanja SRIP

 • aprila 2020 smo predali na MGRT prijavno vlogo za prehod v 3. fazo delovanja SRIP PSiDL,
 • za 3. fazo smo sprejeli s strani MGRT sklep o odobritvi v mesecu avgustu 2020
 • prejem pogodb v podpis pričakujemo upravičenci v naslednjem tednu (vir: MGRT 10.09.2020). S tem bodo podani tudi vsi okviri za izvajanje nadaljnjih aktivnosti SRIP.

Predlog Akcijskega načrta SRIP PSiDL 2020 - 2022

 • predlog akcijskega načrta je bil oddan v marcu 2020
 • akcijski načrt je bil pregledan s strani SVRK
 • v četrtek, 2.9.2020, smo imeli skupno delavnico vseh SRIP-ov, SVRK in raznih predstavnikov ministrstev (MGRT, MIZŠ, SPIRIT, ….) na temo akcijskih načrtov in prihodnjih aktivnosti
 • pri obravnavi predlogov AN je bil SRIP PSiDL pohvaljen, da je vzorno pristopil k prenovi in upošteval vse predloge sprememb,
 • pričakujejo se še manjši popravki, uskladitev področij prekrivanja in izpostavitev nišnih prednosti.

Načrtovane aktivnosti

Akcijski načrt SRIP PSiDL 2020 - 2022

 • prenovljeni AN bodo služili kot osnova za pripravo prenove Slovenske strategije pametne specializacije 2021 - 2027 in pripravo z njo povezanih ukrepov
 • v prihodnjih mesecih do konca 2020 se pričakuje usklajevanje AN in vsebin med SVRK in ostalimi ministrstvi
 • glede posameznih vsebin boste člani obveščeni, predvsem v želji ugotovitvi nišnih prednosti članov.

Ukrepi države in predlogi projektov

 • zaradi epidemije COVID-19 in ukrepov EU in SLO v zmanjšanje njenih posledic ter okrepitev odpornosti se pričakujejo raznovrstni ukrepi države in EU
 • nekateri bodo podprti še iz finančne perspektive 2014 – 2020 oz. novo vzpostavljenih finančnih ukrepov React-EU in podobno
 • v tem trenutku se iščejo predlogi strateških »ready-to-go« projektov, ki bi se morali realizirati do konca 2023
 • kaj to konkretno pomeni še preverjamo, predvsem iz stališča zanimivosti za nas in naše člane (verjetno bodo v ta namen pripravljeni ukrepi, JR in podobno za RR opremo, investicije….)

Ključni strateški projekti

 • dogovarjamo se s Stanovanjskim skladom RS kako bi lahko skupaj sodelovali pri gradnji novih stanovanj / bivalnih sosesk – predvsem kako se vključiti v pripravo projektov in kako najti sinergije
 • sodelujemo pri pripravi Centra znanosti pod okriljem MIZŠ – predvsem kako vključiti področja SRIP in rešitev članov v bodočo stavbo tudi v kontekstu postopka javnega naročanja
 • sodelujemo pri pripravi predloga pametnih premestljivih infrastruktur, ki se pripravljajo pod okriljem MORS in TECES v okviru Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE)

Skupščina članov SRIP

 • prvotno načrtovana Skupščina v aprilu 2020 je bila zaradi COVID prestavljena 
 • Prav tako bo tematika o vključevanju v večje strateške projekte in partnerstva (predlog podpore in vstopa SRIP PSiDL kot 

Prenova spletnih strani SRIP

 • ob pripravi vsebin za SVRK in (še neuradni) potrditvi AN SRIP, s tem pa tudi potrditvi področij dela v prihodnosti, smo pričeli z aktivnostmi za prenovo designa spletnih strani SRIP
 • prenovljena spletna stran, tako grafično kot vsebinsko, bo postavljena verjetno v roku 2 mesecev (v odvisnosti od stanja potrjenih vsebin s SVRK)

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.