Vse objave
TECES je skupaj s partnerji uspel s projektno vlogo na javnem razpisu za izbor operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023-2026" Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI).MVZI je namreč izdalo sklep o odobritvi vloge konzorcija vodilnega partnerja Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) in partnerjev GZS…
ZAPOSLUJEMO! Preverite prosta delovna mesta:1) VODJA FINANC, RAČUNOVODSTVA IN KADROVSKIH ZADEV2) VODJA KOMUNIKACIJ (PR) IN DOGODKOV3) VIŠJI TEHNIČNI VODJA PROJEKTOV (EKSPERT)Z novo pridobljeno mednarodno vlogo TECES, z okrepitvijo aktivnosti z našimi člani in novo pričetimi aktivnostmi ter projekti (EDF-2021-INDY, EDF-2021-NOMAD, HibroM, PamPIK2, SRIP Pametne stavbe in dom...) so pred nami izjemni…
Pilotno-demonstracijski projekt MODEL+, Demonstracija pametne modularne gradnje, povezljivosti in krmiljenja električnih in toplotnih virov naslednje generacije je eden od osrednjih razvojno tehnoloških projektov, ki jih izvaja TECES pod okriljem partnerstva SiEnE v katerem nastopa skupaj z MORS kot soustanovitelj SiEnE.MODEL+ predstavlja sestavni del mednarodnega strateškega programa Pametni energetsko učinkoviti in energijsko neodvisni…
Partnerji in predstavniki Ministrstva za obrambo RS (MORS) smo ta torek, 29. 08. 2023, uspešno izvedli uvodni, Kick Off sestanek RRI Projekta HibroM. Partnerji raziskovalno-razvojnega inovacijskega (RRI) projekta HibroM so TECES (vodilni partner), ROBOTINA d.o.o., TAB d.d. in Stubelj d.o.o. V projekt so s pomembnim doprinosom vključeni tudi znani podizvajalci…
Preverite prosta delovna mesta: VIŠJI TEHNIČNI VODJA PROJEKTOV (EKSPERT) in VIŠJI VODJA (SAMOSTOJNI KOORDINATOR) PROJEKTOV.Z novo pridobljeno mednarodno vlogo TECES, novo pričetimi nacionalnimi in mednarodnimi aktivnostmi ter pridobljenimi projekti (EDF-2021-INDY, EDF-2021-NOMAD, HibroM, PamPIK2...) so pred nami izjemni izzivi v mednarodnem okolju.Želimo se okrepiti z izkušenimi sodelavci ali sodelavkami, s katerimi…
Slovenski predstavnik imenovan za prvega industrijskega poročevalca (ang. Industry Rapporteur) skupine za tehnološke zmogljivosti za energijo in okolje (ang. Energy and Environment CapTech - EnE CapTech) pod okriljem Evropske obrambne agencije (ang. European Defence Agency - EDA). Prominentna vloga je bila zaupana Mateju GAJZERJU iz TECES in partnerstva SiEnE, ki…
Minister za obrambo Marjan Šarec in direktor TECES mag. Matej Gajzer sta v sredo, 7. junija 2023 podpisala pismo podpore izvajanju evropskega projekta »INDY, energetsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze«.S podporo projektu INDY Ministrstvo za obrambo (MORS) izraža podporo tudi aktivnostim Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju…
Partnerje z raziskovalno-razvojnimi, tehnološkimi, proizvodnimi zmogljivostmi in kompetencami vabimo k izrazu interesa sodelovanja v RRI projektu »Razvoj pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet na podlagi študije izvedljivosti (PamPIK 2)«.Poziv TECES se navezuje na marčevski poziv Ministrstva za obrambo RS (MORS), s katerim je ministrstvo spodbudilo slovenske partnerje k sodelovanju v RRI projektih…
Vabimo partnerje z raziskovalno-razvojnimi, tehnološkimi, proizvodnimi zmogljivostmi in kompetencami k izrazu interesa sodelovanja v RRI projektu “Razvoja hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz »HibroM«.Poziv TECES se navezuje na marčevski poziv Ministrstva za obrambo RS (MORS), s katerim je ministrstvo želelo spodbuditi slovenske partnerje k sodelovanju v raznih RRI projektih za…
V sredo, 5. aprila 2023 smo v TECES, v sodelovanju s podjetjem VINDICO, uspešno izvedli 3-urno predavanje na temo »Varovanje tajnih podatkov«, ki so se ga udeležili sodelavci TECES, člani TECES ter nekaj potencialnih članov. Dogodek je bil namenjen vsem, ki se pri svojem delu, aktivnostih ali projektih že ali se…
Evropski obrambni sklad (EDF) v objavljenem delovnem programu namenja 1,2 milijarde € za leto 2023. Razpisi obsegajo 34 tem z rokom za oddajo 22. novembra 2023.TECES spodbuja oblikovanje nacionalnih in mednarodnih konzorcijev, skladno svoji misiji omogočanja okolju prijaznejših in zelenih obrambnih tehnologij, raziskovalnih in razvojnih ukrepov v podporo tehnologijam za…

24.02.2023 Začetek projekta EDF-2021-INDY Izpostavljeno

Več kot 80 strokovnjakov iz 13 evropskih držav se je med 16. In 17. februarjem 2023 udeležilo otvoritvenega sestanka projekta »INDY, energijsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze« (ang. Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps) v Mariboru, Slovenija.Projekt INDY predstavlja enega izmed strateških projektov v podporo zelenemu prehodu in dvigu…
Projekt »INDY, energetsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze« (ang. Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps) predstavlja enega izmed prvih strateških projektov ozelenitve evropskega obrambnega sektorja, ki je bil s strani Evropske Komisije (EC) odobren za sofinanciranje na prvem javnem razpisu Evropskega obrambnega sklada (EDF) leta 2021.Projekt traja 26 mesecev…
Z letom 2023 uvajamo prenovljen model članarin in članstev v partnerstvih pod okriljem TECES, ki je bolj prilagojen potrebam članov, razmeram na trgu in stanju nacionalnega ter mednarodnega inovacijskega okolja, katerega del je TECES.Pomemben del prenove predstavlja poenoten način dela s člani vseh partnerstev pod okriljem TECES, kamor spadajo tri…
Nekaj delovnih mest smo že zapolnili. Kljub vsemu se še zmeraj želimo okrepiti z dodatno pomočjo pri vodenju nacionalnih in mednarodnih razvojnih projektov večih partnerjev.Preverite prosta delovna mesta: TEHNIČNI VODJA PROJEKTOV in VIŠJI VODJA PROJEKTOV nacionalnih in mednarodnih razvojnih projektov večih partnerjev in ORGANIZATOR DOGODKOV, USPOSABLJANJ in PROMOCIJE v podporo skupnim aktivnostim s člani naših partnerstev. Za…
Izjemen uspeh TECES in slovenskih partnerjev na prvem razpisu Evropskega obrambnega sklada (EDF) v letu 2021. Na ravni držav se Slovenija z 78% uspešnostjo prijav uvršča na sam vrh EU. Vključeni smo v 10 financiranih projektov, pri kar 4-ih je slovenski partner tudi nosilec konzorcija (TECES, Pipistrel, Beyond Semiconductors in…

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.