09.02.2023

Z letom 2023 prenovljeni ČLANSKI PAKETI in UGODNOSTI v partnerstvih TECES

Z letom 2023 uvajamo prenovljen model članarin in članstev v partnerstvih pod okriljem TECES, ki je bolj prilagojen potrebam članov, razmeram na trgu in stanju nacionalnega ter mednarodnega inovacijskega okolja, katerega del je TECES.

Pomemben del prenove predstavlja poenoten način dela s člani vseh partnerstev pod okriljem TECES, kamor spadajo tri strateška inovacijska partnerstva; 1) TECES, 2) Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) in 3) SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP). Nov način dela temelji na osnovnem članstvu v partnerstvu TECES in dodatnem članstvu v SiEnE ali SRIP skladno potrebam in interesom posameznega člana,

Ker poslovni model TECES ne temelji le na članarinah, te predstavljajo le 10 – 15 % prihodkov, temveč na ponudbi kakovostnih in strokovnih storitev na trgu za člane in druge slovenske ali mednarodne deležnike. Zaradi tega je bil eden izmed ključnih ciljev prenove modela članarin ohranitev stroškovne vzdržnosti članarin za člane v novo nastalih kriznih razmerah (energetska kriza, izredno povečanje stroškov materiala in blaga…) in omogočitev enostavnejšega in ugodnejšega vstopa nečlanov v osnovno partnerstvo TECES.

Zaradi tega smo v prenovi poenotili kategorije članarin v vseh partnerstvih. V povprečju smo znižali članarine med 20 in 30% glede na članstva v preteklih letih, ter ponudili posebej ugodne članarine v osnovnem partnerstvu TECES. S tem bo novim članom omogočena hitrejša seznanitev z možnostmi in prednostmi aktivnejšega članstva.

Posebno pozornost smo usmerili tudi v pregled načrtovanih podpornih storitev TECES za člane partnerstev, saj bodo le-ti kot člani deležni celostne in strateške podpore TECES v raznovrstnih aktivnosti ter imeli tako določene prednosti in ugodnosti pred nečlani. Zaradi načrtovanih izredno raznolikih nacionalnih in mednarodnih aktivnosti TECES, seznam prednosti in ugodnosti stalno dopolnjujemo.

Eden izmed ključnih ciljev vseobsežne prenove modela članarin in članstev v partnerstvih pod okriljem TECES je vsekakor okrepitev števila članov, ki predstavljajo ključne akterje strateškega razvojnega povezovanja za prevzemanje aktivnejše razvojne vloge v slovenskem in mednarodnem okolju, s tem pa tudi možnost ponudbe podpornih storitev TECES.

Inovacijski grozd, strateška partnerstva in okrepitev mednarodnega delovanja TECES

Z več kot dvaindvajset leti delovanja spada TECES zagotovo med izkušenejše mednarodno prepoznane nosilce strateško razvojnih partnerstev in razvojnih projektov.

TECES deluje skladno mednarodno priznanim konceptom inovacijskih grozdov.

Kot grozdna organizacija pravna oseba (ang. cluster organisation) razvija in ponuja raznovrstne storitve v podporo ustvarjanja sinergij med partnerji, s čimer zagotavlja specializirane, uporabniku in članom prilagojene podporne storitve.

Svoje poslanstvo in podporno vlogo ter storitve uresničuje TECES v okviru raznovrstnih strateških partnerstev (inovacijskih grozdih).

Primarno fokusno področje delovanja TECES vsekakor predstavljajo zelene tehnologije in energetsko učinkovite rešitve z vključevanjem načel krožnega gospodarjenja ter ciljem zmanjševanja ogljičnega odtisa pri razvoju, proizvodnji in uporabi produktov.

Širok nabor področij delovanja, ki izredno povečuje obseg domačega in predvsem mednarodnega delovanja TECES skupaj z raznimi ključnimi deležniki, kot je npr. Ministrstvo za obrambo RS (MORS) in druga ministrstva v podporo Slovenske strategije pametne trajnostne specializacije (S5) ter domači in mednarodni partnerji, zahtevajo nekoliko drugačen pristop v načinu delovanja, kot smo ga izvajali v prejšnjih letih.

Zaradi izrednega povečanja mednarodnih aktivnosti in novo pridobljenih projektov prevzemamo mednarodno vodilno koordinacijsko vlogo pri uvajanju zelenih in energetsko učinkovitih rešitev v podporo zelenemu prehodu na obrambnem področju ter krepitvi uvajanja in razvoja rešitev civilne rabe tudi za rabo v obrambne namene (dvojna raba).

V  zadnjih letih so se izredno pričele prepletati aktivnosti v podporo skupnemu razvoju, ki jih je TECES do sedaj izvajal na civilnem področju v okviru rednih aktivnosti partnerstev TECES in Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP) z aktivnostmi Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE), ki sta ga leta 2020 ustanovila TECES in Ministrstvo za obrambo RS (MORS).

Podpora zelenemu in digitalnemu prehodu, razvoju rešitev za učinkovitejšo proizvodnjo, upravljanje in rabo energije, uvajanje trajnostnostnih in nizkoemisijskih načel pri razvoju, proizvodnji in uporabi produktov, vedno večja podpora Evropske Komisije (EK) krepitvi evropske industrijske in tehnološke baze ter spodbujanje razvoja civilnih tehnologij za uporabo v rešitvah dvojne rabe, predstavlja za v partnerstva TECES vključene deležnike precejšnji izziv, hkrati pa tudi izjemno priložnost. Predvsem povezovanje izkušenj, znanj in rešitev v vseh dosedanjih aktivnosti predstavlja izreden mednarodni razvojni potencial za člane partnerstev TECES in tudi za Slovenijo.

Prenova članskih paketov primarno s ciljem okrepitve razvojnih aktivnosti s člani

Za uspešno koriščenje vseh potencialov je izrednega pomena čim AKTIVNEJŠE VKLJUČEVANJE VEČJEGA ŠTEVILA NOSILCEV RAZVOJNIH IN PROIZVODNIH KOMPETENC, kot so podjetja in raziskovalne organizacije ob ustrezni podpore pristojnih ministrstev in podporo TECES.

Zato so bili poenostavitev načina dela s člani, doseganje večjih sinergijskih učinkov povezovanja, čim večje raznolikosti članstva in povečano prevzemanje vodilnih aktivnosti s strani članov eni izmed ključnh razlogov za prenovo članskih paketov.

Če vas zanima še več o prenovi članskih paketov partnerstev TECES, možnostih pridružitve, prednostih in ugodnostih članstva preberite še naslednje članke:

Če vas zanima še več ali želite še bolje spoznati tudi načrtovane aktivnosti in način dela s člani, nas pokličite.

Dodatne informacije

Kontaktirajte nas. Z veseljem bomo skupaj pregledali možnosti podpore TECES.

Goran POTOČNIK ČERNE .:. E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. M: +386 40 629 622 .:. T: +386 2 333 13 53 


PRIDRUŽITE SE NAM.

Ali vas zanima več o možnostih pristopa v TECES in vključevanja v aktivnosti partnerstev in projektov pod okriljem TECES?

Pokličite nas. Z veseljem vam bomo predstavili možnosti sodelovanja s TECES glede na vaše interese.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50

postanite clan t s

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.