30.06.2022

Zakaj se TECES vključuje v mednarodne obrambne aktivnosti?

V TECES se že od ustanovitve leta 2001 osredotočamo na področja zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih naprav in rešitev. Skladno konceptu inovacijskih grozdov razvijamo naše storitve v podporo našim ustanoviteljem, članom in partnerjem.

V zadnjih letih partnerje znotraj raznih projektov in partnerstev pod okriljem TECES, npr. tudi v SRIP Pametne stavbe in dom, povezujemo in podpiramo pri razvoju inovativnih rešitev, ki naslavljajo zeleni prehod in rešujejo energetsko-okoljske izzive. Domači strokovnjaki in podjetja so s svojimi kompetencami in zmogljivostmi sposobni ponuditi inovativne in prebojne zelene rešitve tako na slovenskem kot globalnem trgu.

Ravno te zelene in energetsko učinkovite rešitve za civilno rabo so z vidika uporabe z manjšimi modifikacijami lahko uporabne tudi v obrambne namene, saj rešujejo podobne probleme. Takšne rešitve dvojne rabe lahko uporabljamo tako za civilne namene, pri zaščiti in reševanju pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tudi v obrambne namene.

Ob izredno povečani mednarodni podpori zelenemu prehodu in reševanju okoljskih izzivov na civilnem kot tudi na obrambnem področju, smo v TECES skupaj z Ministrstvom za obrambo (MORS) ta potencial zaznali. V letu 2020 sta tako MORS in TECES ustanovila Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE).

Aktivno se vključujemo in sodelujemo v nacionalnih in mednarodnih obrambnih programih. Iščemo in ustvarjamo priložnosti za naše člane ter njihovo vključevanje v mednarodne obrambne programe, projekte in verige vrednosti, identificiramo možnosti za sodelovanje pri oblikovanju novih smernic ozelenitve obrambnega področja.

TECES danes

TECES je nekoč pokrival predvsem področja razvoja električnih naprav in strojev. V zadnjih letih pa se osredotočamo na področja zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev. Naše delovanje in storitve močneje krepimo skladno smernicam in konceptu delovanja inovacijskih grozdov (ang. innovation clusters). Podpiramo naše ustanovitelje, člane in partnerje v procesih zelenega prehoda predvsem na civilnem področju (npr. partnerstvo SRIP Pametne stavbe in dom), z ustanovitvijo partnerstva SiEnE v letu 2020, pa tudi na obrambnem področju.

Več o tranziciji in področjih delovanja TECES lahko preberete v objavi TUKAJ.

Slovenija je geografsko in ekonomsko majhna država. Ravno ta majhnost, po drugi strani pa fleksibilnost ter odlično poznavanje ključnih akterjev in nosilcev znanja, ki naslavljajo zeleni prehod in rešujejo energetsko-okoljske izzive, predstavlja velik potencial za večjo mednarodno prepoznavnost.
Ravno te zelene in energetsko učinkovite rešitve za civilno rabo so z vidika uporabe z manjšimi modifikacijami lahko uporabne tudi v obrambne namene, saj rešujejo podobne probleme. Takšne rešitve dvojne rabe lahko uporabljamo tako za civilne namene, pri zaščiti in reševanju pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tudi v obrambne namene.

Na primer, rešitve za pametno energetsko učinkovito sosesko so lahko deloma ali z modifikacijami uporabne tudi za pametni energetsko učinkoviti kamp (primer študije kampa), ali pa rešitve za pametno in trajnostno stavbo (primer projekta Dom24ur) kot rešitve za pametno modularno stavbo znotraj bivalnega kampa oz. kampa v primeru naravnih in drugih nesreč.

dvojna raba

EU obrambni sektor prepoznal potencial v civilnih rešitvah

Podobno kot v civilni družbi, se tudi obrambni sektor srečuje z izzivi podnebnih sprememb in s posledicami rabe neobnovljivih energetskih virov. V tem kontekstu si obrambni sektor želi najti primerne rešitve za zniževanja stroškov energije, večanje energetske samozadostnosti in energetske učinkovitosti, zniževanje emisij, itd. In čeprav je do nedavnega veljalo, da je bilo večina, za v obrambne namene razvitih naprednih tehnologij ali proizvodov prenesenih v civilne namene, je danes lahko ravno obratno. Obrambni sektor vse bolj pogosto posega po zelenih in energetsko učinkovitih rešitvah, ki jih razvijajo in proizvajajo podjetja za civilno uporabo, saj so le-te navsezadnje že tudi na višjih nivojih tehnološke razvitosti.

Podpora na obrambnem področju

Z namenom podpore slovenskemu obrambnemu sektorju (MORS, SV in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) pri zelenem prehodu in naslavljanju energetskih in okoljskih izzivov obrambnega področja, sta TECES in MORS v 2020 ustanovila partnerstvo SiEnE. Partnerstvo nudi podporo MORS pri procesu »ozelenitve obrambnega področja« (ang. greening defence), pri čemer TECES omogoča koordinirano vključevanje civilnih interesov in slovenskih deležnikov v programe MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in NATO ter zagotavlja ustrezno zastopanost strokovnjakov.

TECES/SiEnE skupaj s svojimi člani in strokovnjaki nudimo slovenskemu obrambnemu sektorju podporo pri zelenem prehodu, predvsem glede energetske učinkovitosti stavb in kampov (obnova in upravljanje stavb, gradnja, komponente, itd.) ter zniževanja vplivov na okolje.

V skoraj 2 leti trajajočem partnerstvu SiEnE, le-to postaja mednarodno vedno bolj prepoznavno. Z aktivnim vključevanjem v različne mednarodne obrambne programe, projekte in dobavne verige, mreženjem s ključnimi akterji in podajanjem mednarodnih projektnih predlogov, pripomoremo pri sooblikovanju ozelenitve obrambnega področja z rešitvami za civilni in obrambni namen (dvojna raba).

Priložnosti za strokovnjake in predstavnike podjetij ter raziskovalnih organizacij

Slovenija kljub svoji majhnosti ne zaostaja v EU. Nasprotno. Slovenija postaja vse bolj prepoznavna in vodilna na vsebinah naslavljanja energetskih izzivov na obrambnem področju.

Ustanovitelji partnerstva SiEnE se udeležujemo različnih mednarodnih obrambnih dogodkov (npr. EDID, CF SEDSS, IF CEED) in sestankov (IF CEED, EnE CapTech), na katerih aktivno sodelujemo in krepimo mednarodno partnersko mrežo. Že drugič smo skupaj z MORS in našimi SiEnE strokovnjaki (iz RO in podjetij) bili pobudniki novega mednarodnega predloga projekta, v katerem lahko sodelujejo zainteresirane države članice in v njihovem imenu podjetja in raziskovalne organizacije.

Na dogodkih, ki se jih udeležujemo predstavljamo zelene civilne rešitve članov TECES in partnerstva SiEnE, kot so npr. izzivi civilne družbe (vodik in vodikove H2 tehnologije, digitalizacija stavb in naprav, itd.), strategija pametnih energetsko učinkovitih in energijsko neodvisnih premestljivih kampov za dvojno rabo in potekajoči nacionalni in mednarodni projekti (TECES, MORS in SiEnE), ki naslavljajo zelene rešitve energetskih izzivov ter dvojno rabo.

S ciljem, da bi naše aktivnosti sodelovanja in vključevanja v različne delovne skupine v mednarodnih obrambnih programih pod skupno razvojno strategijo okrepili, vabimo strokovnjake iz RO in predstavnike podjetij in industrije, itd., da izrazijo svoj interes. Sodelovanja v tovrstnih mednarodnih programih predstavljajo nove mednarodne priložnost za poslovno rast na področjih energetike, okolja in krožnega gospodarstva ter v celoti podpirajo aktivnosti zelenega prehoda obrambnega sektorja.

Poslanstvo TECES/partnerstva SiEnE je, da našim članom poiščemo in predstavimo za njih in njihova podjetja primerne priložnosti za rast, tako z vidika primernega partnerstva, možnih virov financiranja in birokratskega upravljanja s projekti.

Z namenom krepitve mednarodnih aktivnosti v delovnih skupinah EDA in NATO ter projektov na obrambnem področju, vabimo strokovnjake iz slovenskih podjetij in RO, da se nam pridružijo pri skupnem sooblikovanju in podajanju projektnih rešitev ozelenitve obrambnega področja.

V kratkem bo sledil tudi uraden poziv strokovnjakom, v katerem bomo pozvali kompetentne strokovnjake, da se nam pridružijo in se vključijo v različne mednarodne obrambne programe na posamezna fokusna področja. Tematike zelenega prehoda poleg energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju naslavljajo tudi krožno gospodarstvo, materiale, odpadke, itd.

Dodatne informacije

Kontaktirajte nas. Z veseljem bomo skupaj pregledali možnosti podpore TECES.

dr. Kim MEZGA .:. E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 54


PRIDRUŽITE SE NAM.

Ali vas zanima več o možnostih pristopa v TECES in vključevanja v aktivnosti partnerstev in projektov pod okriljem TECES?

Pokličite nas. Z veseljem vam bomo predstavili možnosti sodelovanja s TECES glede na vaše interese.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50

postanite clan t s

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.